ידיעות אחרונות, 17 בדצמבר 2014

נדחתה בקשה לייצוגית נגד מגה