יבואן פלסטיני של אורז שרכש סחורה פגומה יפוצה על ידי היצואן

 

בימים אלה (16.2.10) ניתן פסק-דין על ידי בית משפט השלום בחיפה (סגן הנשיא שלמה לבנוני, ת.א. (חיפה) 4317-05 חב' חמדי ומחמוד אבו גרביה נ' Herba Rice Mills S.L.U), במסגרתו חייב בית המשפט יצואן של אורז מספרד וכן יבואן ישראלי לפצות יבואן שרכש במקור את הסחורה אך עם הגעתה ארצה הסתבר כי היא פגומה.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת חמדי ומחמוד אבו-גרביה היא חברה פלסטינית העוסקת ביבוא אורז מאירופה. חברת Herba היא חברה ספרדית העוסקת בייצור אורז. חברת בני ג'ורג' שוקחה גם היא חברה ישראלית העוסקת ביבוא אורז. משלוח של אורז ששוויו רב נשלח לישראל ובעטיו הגישה התובעת- חברת חמדי, תביעה נגד החברה הזרה והחברה הישראלית השנייה, על סך של כ-300,000 ש"ח. התובעת טענה כי היו אי-התאמות במסמכי האשראי הדוקומנטרי, ולאור זאת דרשה שתנאי לשחרור המטען ולהשלמת העסקה יהיה ביצוע בדיקה פיזית של המטען, וכך היה. התובעת טענה כי כאשר המשלוח הגיע לישראל, התגלו בו חרקים שחורים שפוגעים באורז. לאור זאת, הציעה התובעת לחברה הזרה כי הסחורה תירכש ב-50% מעלות העסקה המקורית, והחברה הזרה סירבה, והציעה לרסס את המטען בגז על מנת לנקותו. התובעת סירבה לרכוש את המשלוח וזה נמכר לחברה אחרת- בני ג'ורג' שוקחה. התובעת דרשה כי המטען יימכר ללא לוגו שלה, אך גילתה לתדהמתה, מספר חודשים לאחר מכן, כי סחורה ממשלוח זה נמכרה על ידי חברת בני ג'ורג' שוקחה כשהיא נושאת את הלוגו של חמדי ומחמוד אבו-גרביה. לאור זאת, נאלצה התובעת לרכוש מן השווקים את הסחורה הנ"ל ולנקותה על חשבונה. התובעת טענה כי חברת בני ג'ורג' שוקחה והחברה הזרה חברו יחד על מנת לעקוץ אותה, ותבעה כ-160,000 ש"ח בגין הוצאות (ניקוי האורז וכו') ועוד כ-140,000 ש"ח בגין הפסד רווחים. החברה הזרה הגישה תביעה שכנגד וטענה כי נגרמו לה הוצאות רבות עקב סירובה של התובעת לקבל את המטען, שלא כדין. עוד טענה החברה הזרה כי דרישת התובעת לקיים בדיקה פיזית בנמל כתנאי להשלמת העסקה הייתה מעשה של סחיטה מצד התובעת, מתוך רצון להכשיל את העסקה, כך הסתבר בדיעבד, ולא הייתה לחברה הזרה כל ברירה אלא להסכים לכך בשל הימצאות המטען בישראל. עוד טענה החברה הזרה כי עובדה שהמשלוח נמכר לחברת בני ג'ורג' כשהוא תקין ונושא אישור משרד הבריאות.
פסק-דינו של בית המשפט:
בית המשפט הזכיר כי אשראי דוקומנטרי מהווה עסקה נפרדת ועצמאית, אשר אינה תלוייה בעסקת היסוד בין הצדדים. בית המשפט ציין כי לו התובעת הייתה מבקשת לבטל את העסקה בשל אי התאמה במסמכים, היה ביכולתה לעשות כן ואולם היא לא עשתה כן אלא דרשה ביצוע בדיקה פיזית. בית המשפט דחה את טענת החברה הזרה בדבר מעשה הסחיטה שנעשה על ידי התובעת בדבר דרישתה לביצוע בדיקה פיזית, תוך שהוא מציין כי אף צד לא ידע מה תהיינה התוצאות ולכן ברור כי דרישה זו לא הייתה במטרה להכשיל את העסקה. בית המשפט קבע כי המשלוח היה פגום, ודחה את טענת החברה הזרה בעניין זה. בית המשפט דחה את טענות התובעת בדבר "עוקץ" שבוצע נגדה על ידי החברה הזרה וחברת בני ג'ורג' שוקחה, וקבע כי האחרונה רכשה את האורז במחיר שוק רגיל ולא במחירים זולים. בית המשפט קיבל את תביעת התובעת ביחס להוצאות שהוציאה, אך דחה את תביעתה ביחס ל"אובדן רווחים". בית המשפט קבע כי הוכח שהתובעת ניקתה בעצמה את האורז ומכרה אותו מחדש ולכן אין לפצותה פעמיים. בסופו של דבר, חייב בית המשפט את הנתבעות לשלם לתובעת 100,000 ש"ח בדרך של פשרה.
התובעת יוצגה על ידי עו"ד ויסאם אסמר. החברה הזרה וכן חברת בני ג'ורג' שוקחה יוצגו על ידי עו"ד אבו-אלעסל.