חתונת ארטישוק, גירושי שזיפים

עו"ד אליס אברמוביץ
חברת לוטוס יבוא ויצוא בע"מ היא יבואנית של ירקות קפואים, אשר ייבאה ארצה שתי מכולות המכילות ארטישוק קפוא, בעלות מוצהרת של 500$ לטון. בדיקת המכס העלתה, כי מחיר השוק של ארטישוק קפוא הוא 2,000$ לטון – פי ארבע מהמחיר המוצהר – ועל כן פתחה בחקירה, במסגרתה נתפסו מסמכים, מהם עולה, לכאורה, כי שולמו חשבונות כפולים בגין יבוא הארטישוק. בעקבות הפתיחה בחקירה, ועל יסוד החשד לפיו החברה הצהירה על מחיר נמוך של הארטישוק הקפוא, החליטה רשות המסים להפעיל את סמכויותיה, ותפסה את המכולות ובהן הארטישוק הקפוא המיובא, וזאת בהתאם לסמכות שבסעיף 188(א) לפקודת המכס.

בעקבות תפיסה זו, הגישה החברה לבית משפט השלום באשדוד תביעה, במסגרתה ביקשה כי יינתן צו עשה לשחרור המכולות. לטענת החברה, המחיר המוצהר הוא המחיר הנכון, והמשך תפיסת המכולות יסב לה נזק בלתי הפיך, שכן החברה התחייבה לספק את הסחורה שבמכולות טרם חג הפסח 2016.

בית המשפט בחן את פקודת המכס, וציין כי לפי סעיף 229 לפקודה הנטל הוא על היבואן, להוכיח כי המחיר המוצהר הוא המחיר האמתי והנכון של הטובין. מנגד, קבע בית המשפט, נהנים מעשיה ופעולותיה של רשות המסים מחזקת התקינות המנהלית. "חזקה זו", קבע בית המשפט, "יחד עם מצאי החקירה לפיהם המבקשת הצהירה על מחיר נמוך, ויחד עם העובדות שאינן שנויות במחלוקת, ולפיהן המבקשת שילמה בעברה כופר כסף בגין הצהרה בחסר ואף נמצא בביקורת שנערכה במהלך חודש זה כי מסרה הצהרות לא נכונות ביחס לשתי מכולות אחרות, מציבים בפני המבקשת רף גבוה של הוכחה אותו היא נדרשת לעבור כדי לסתור את טענות המשיבה".

ואכן, החברה ביקשה להוכיח את טענתה, כי מחירם האמתי של הארטישוקים הוא 500$ לק"ג, ולא 2,000$ לק"ג, אך ורק באמצעות תצהיר מטעמה, שאליו צורפו חשבונות הספק המצרי ממנו נקנו הטובין, בו נאמר כי "מחיר הטובין תלוי באיכות הטובין וטיבם" וכי "המחירים אשר נרשמו ברשימוני היבוא – הינם מחירים הנכונים לטובין". בית המשפט לא יכול היה להסתפק בהצהרה כללית זו, במיוחד לאור הרף הגבוה שנקבע, כאמור, וקבע כי "מי שנתפסו במסירת הצהרות שאינן נכונות, אינם יכולים להסתפק באמור בתצהיר באופן סתמי על מנת לחלוף מעל הרף הראייתי הנדרש. יודגש, אינני מתעלם מן העובדה שצורפו לכאורה מסמכים מאת היצואן המצרי, ולפיהם מחיר הארטישוק הקפוא הוא 500$, אלא שהוצהר על-ידי המשיבה כי במסגרת החקירה נמצאו במסמכי המבקשת חשבונות כפולים, ועל-כן לצורך הבקשה לסעד זמני לא מצאתי לתת להם כל משקל. אוסיף, כי המבקשת אשר בטיעון בפני הסכימה כי המחיר המקובל של ארטישוק הוא למעלה מ- 2,000$ וטענה כי המחיר בו היא רוכשת את הארטישוק הקפוא נמוך בהרבה, בשל היקפי הרכישות, לא תמכה טענה זו בתצהירים מטעמה. לכאורה די בכך, אלא שאוסיף, כי ההיגיון הכלכלי איננו עולה בקנה אחד עם הפחתת מחיר בשיעור של 75% אך בשל רכישה בכמויות גדולות. בכל מקרה, גם לטענה זו לא הניחה המבקשת תשתית ראייתית מינימלית".

נקבע, אפוא, כי על פני הדברים, לא עלה בידי החברה להפריך את החשד, לפיו הרשימונים שהוגשו כוללים הצהרה לא נכונה, ומכאן שהמכולות נתפסו כדין.