חקיקת חוק מדגמים מודרני

עו"ד שירלי גל; עו"ד אלין וקסלמן

 

בקרוב יוכלו מעצבים, בין אם הם יחידים ובין אם הם בעלי עסקים, להגן על עיצוביהם, אף ללא הליך רישום עיצוב (כיום הגנה זו מכונה מדגם) במשרד הפטנטים הישראלי. הדבר ייסע למעצבים וחברות

ישראליות בהגנה על עיצוביהם בארץ  ובחו"ל.

ביום 7.6.2016 התקיים דיון בוועדת הכלכלה בהצעת חוק העיצובים, התשע"ה-2015  לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, ונראה שהשינוי נמצא מעבר לפינה.

תכלית חוק העיצובים הנה ליצור הסדר מקיף ועדכני שיחול על עיצובים במדינת ישראל ויחליף את ההסדר הקיים בעניין זה בפקודת הפטנטים והמדגמים המנדטורית, משנת  1924.

 

לכשתעבור הצעת החוק את הליך החקיקה ותהפוך לחוק, יהיה בחוק להביא בשורה חשובה למעצבים, בין היתר, מהסיבות הבאות:

 

הגנה על עיצוב לא רשום– כיום עיצוב (מדגם) שאינו רשום איננו זוכה להגנה, ומשכך לבעל עיצוב שלא רשם אותו אין כל זכויות בקשר לעיצובו. הענקת הגנה על עיצוב לא רשום תיטיב עם בעלי עיצובים ביחס לעיצובים המהווים "אופנות מתחלפות", כלומר עיצובים שחיי המדף שלהם קצרים כגון קולקציות עונתיות של ביגוד והנעלה ואשר אין טעם כלכלי לרשמם כעיצובים רשומים לאור אורך חיי המדף הקצר שלהם. הדבר צפוי להרתיע מעתיקנים ולהגביר את יכולת האכיפה של בעלי הזכויות בעיצובים.

אולם, ההגנה המוצעת למדגם לא רשום תהא מוגבלת לשלוש שנים ומבחינת היקפה היא תגן רק מפני העתקה.

 

משך ההגנה על עיצוב רשום– תקופת ההגנה על עיצוב רשום תוארך מ-15 שנה  ל-25 שנה ממועד הגשת הבקשה לרישום העיצוב.

 

התאמת החקיקה להתפתחויות והשינויים הטכנולוגיים בעולם – החוק יאפשר מתן הגנה לעיצובים חדשניים התואמים את ההתפתחות הטכנולוגית של המאה ה-21 כך לדוגמא יוכרו גופנים (Fonts), סימנים גרפיים (Icons) ותצוגות מסך כעיצובים ברי הגנה.

 

התאמת הדין הישראלי לדין הבינלאומי– –יתווספו לחוק הוראות שיאפשרו למדינת ישראל להצטרף להסכם האג בעניין עיצובים. הסדר האג הנו הסדר בינלאומי באמצעותו ניתן להגיש בקשה בינלאומית אחת לרישום עיצוב בכל המדינות החברות בהסדר. על ידי הצטרפות ישראל להסדר האג יתאפשר למבקשים ישראליים להגיש בקשות בין-לאומיות למשרד של הארגון העולמי לקניין רוחני- WIPO (World Intellectual Property Organization) לרישום עיצובים תעשייתיים, וכך יוכל מבקש ישראלי, באמצעות בקשה אחת ויחידה, לבקש את רישומו של העיצוב שלו בכלל המדינות החברות בהסדר.

חוק העיצובים המוצע מהווה בשורה טובה לציבור המעצבים בכללותם, החוק מעודד פיתוח עיצובים חדשים, מסייע בידי בעלי עסקים קטנים החסרים ידע והבנה בתחום וכן לבעלי עיצובים עם אורך חיי מדף קצר ואשר אין טעם כלכלי לרשום אותם, מגביר הוודאות בתחום לטובת כלל המעצבים תוך התאמת הדין הישראלי לדין הבינלאומי ולדרישותיו דבר שייסע למעצבים וחברות ישראליות בהגנה על עיצוביהם במדינות השונות בחו"ל, ויציב את מדינת ישראל בשורה אחת עם שאר מדינות העולם.