התקבלה תביעת מחסן ערובה נגד יבואן סיגריות, ביחס לתשלום מסי יבוא

 

בימים אלה (23.9.08) ניתן פסק-דין על ידי בית משפט השלום בתל-אביב (השופט מ. תמיר, ת.א. (ת"א) 48186/06 דנאל מחסני ערובה נ' מדינת ישראל-רשות המסים ואח') במסגרתו קיבל בית המשפט תביעה של מחסן ערובה כנגד יבואן סיגריות, וחייב את יבואן הסיגריות להשיב למחסן הערובה את מיסי היבוא שנגבו מן המחסן על ידי רשות המסים, בשל סחורה השייכת ליבואן.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
למיט אחזקות (יבואן הסיגריות) אחסנה סיגריות מיובאות, אשר טרם שולמו מסי היבוא לגביהן, במחסן דנאל (מחסן ערובה המצוי באשדוד). עקב טעות או תקלה בתהליך משיכת הסחורה מן המחסן, נמשכה כמות כפולה של סיגריות מן המחסן, מזו אשר הופק רשימון שחרור לגביה. בכך, לא עודכנה רשות המכס במשיכת כמות נוספת זו של סיגריות, בעוד שאצל היבואן נמשכה כמות כפולה של סיגריות מזו שצוינה ברשימון. כתוצאה מכך, יבואן הסיגריות לא שילם את מסי היבוא בגין אותה כמות נוספת שנמשכה בטעות.
רשות המסים ערכה ביקורת על התנהלות המחסן, גילתה את הטעות ודרשה מן המחסן מסי יבוא בסך של כ-500,000 ש"ח, על פי סעיף בפקודת המכס המתיר לגבות את מסי היבוא ממחסן הערובה (ולא מן היבואן).
מחסן הערובה הגיש תביעה נגד יבואן הסיגריות ורשות המסים. ביחס ליבואן הסיגריות, טען מחסן הערובה כי יש להטיל את מסי היבוא על היבואן, אשר שחרר את הסחורה בפועל וקיבל אותה לידיו, ולא על המחסן.
לחילופין, וביחס לרשות המסים, טען המחסן כי יש לפטור אותו מתשלום מסי היבוא לרשות המסים שכן בידו "הסבר סביר" לאי-תשלום המסים, שכן יש לראות במצב זה כאילו הטובין אבדו או נגנבו.
יבואן הסיגריות טען כי כל הפיקוח ותהליך שחרור הסיגריות מן המחסן מצוי באחריות המחסן בלבד, וכי הוא (היבואן) כלל לא קיבל לידיו את אותן סיגריות ועל כן אין לחייבו בתשלום מסי היבוא.
פסק-דינו של בית המשפט:
בית המשפט קבע כי מחסן הערובה הצליח להוכיח כי הסחורה התקבלה בפועל אצל היבואן, ועל כן חייב את היבואן להשיב למחסן הערובה את מסי היבוא ששולמו על ידו לרשות המסים. מחסן הערובה הציג בבית המשפט מסמכים רבים ושונים אשר חלקם נשלחו ליבואן במועדים הרלוונטיים ומהם עולה כי היבואן קיבל לידיו את הסחורה שלגביה לא שולמו מסי היבוא. באשר לדרישת תשלום המסים מן המחסן, בית המשפט קבע כי אין בידי מחסן הערובה "הסבר סביר" לאי תשלום מסי היבוא, וכי לא ניתן לראות במצב זה כאילו הטובין אבדו או נגנבו, ועל כן דחה את תביעת מחסן הערובה כנגד רשות המסים.
מחסן הערובה יוצג ע"י שדות ושות'. רשות המסים יוצגה ע"י פרקליטות מחוז ת"א-אזרחי. יבואן הסיגריות יוצג ע"י עו"ד ע. מור.