התקבלה בקשה לעיכוב הליכים בשל תניות שיפוט זר

 

בימים אלה (14.10.09) ניתנה החלטה על ידי בית המשפט המחוזי מרכז (השופט בנימין ארנון, ת.א. 586-03-09 טי בי סי טלקום בע"מ נ' Lucent-Alcatel (חברה זרה) ואח'), במסגרתה התקבלה בקשה לעיכוב הליכים בשל קיומן של תניות שיפוט זר באירלנד ובאנגליה

.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת Lucent-Alcatel הינה חברה זרה הפועלת בישראל באמצעות חברת ישראלית – אלקטל טלקום ישראל בע"מ. החברות עוסקות באספקת חומרה, תוכנה ושירותים לספקי תקשורת. החברה הזרה התקשרה במספר הסכמים עם חברת טי בי סי טלקום, העוסקת באספקת מערכות וציוד תקשורת לספקי תקשורת. במסגרת ההסכמים, נכללו תניות שיפוט זר, לפיהן כל המחלוקות הקשורות להסכמים יתבררו בפני בתי משפט באירלנד ובאנגליה. משהתעוררו מחלוקות ביחס להסכמים, עלתה השאלה היכן תתברר המחלוקת. לטענת החברה הזרה ונציגתה בארץ, יש לכבד את תניות השיפוט הזר הקיימות בהסכמים שבין הצדדים, ולעכב את ההליכים המתנהלים בבית המשפט בישראל, לצורך העברת ההתדיינות לחו"ל. לטענתן, מדובר בתניות המנוסחות באופן החלטי שאינו משאיר כל ספק בדבר היותן ייחודיות. מנגד, טענה חברת טי בי סי כי אלקטל טלקום הינה חברה ישראלית לכל דבר ואינה יכולה לכפות את ניהול התובענה מחוץ לגבולות המדינה. עוד טענה כי חלק מההסכמים בוטלו ומשכך בוטלו אף תניות השיפוט שבמסגרתם. טי בי סי הוסיפה וטענה כי ישום מבחן "מירב הזיקות" מוביל לישראל הן מבחינת יעילות והן מבחינת שיקולי נוחות.
החלטת בית המשפט:
בית המשפט קבע כי תניות השיפוט הזר שבהסכמים בין הצדדים מנוסחות באופן שמראה כי הן ייחודיות. באשר לטענה בדבר ביטול החוזה, קבע בית המשפט כי במסגרת חוזה עשויות להיכלל הוראות השורדות את ביטולו של ההסכם ומקבלות חיים עצמאיים לאחר סיום החוזה, והוראות אלה תמשכנה לחייב את הצדדים חרף ביטול ההסכם, שהרי הוראות אלה נועדו בתכליתן למקרה של סכסוך או משבר שנוצר במהלך ההתקשרות החוזית. בית המשפט קבע כי גם כאשר אחד הצדדים טוען שההסכם בין הצדדים בוטל, תניית השיפוט שבחוזה ממשיכה לחול על אף ביטולו של החוזה. עוד נקבע, כי אין נסיבות מיוחדות או חריגות המצדיקות את אי אכיפתן של תניות השיפוט הזר. בית המשפט הוסיף וקבע כי את מבחן "מירב הזיקות" יש ליישם רק כאשר אין תניית שיפוט ייחודית, וכאשר הנתבע טוען ל"פורום בלתי נאות". התוצאה היא, שבית המשפט קיבל את הבקשה לעיכוב הליכים, וחייב את חברת טי בי סי בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 25,000 ש"ח. החברה הזרה ואלקטל טלקום ישראל יוצגו ע"י עוה"ד ארדינסט, בן נתן ושות'. טי בי סי יוצגה ע"י עוה"ד יוסיפוף, שטוירמן ולוי.