התיישנות בת שנתיים? לא בתביעה נגד ממ"ן

ביום 31.10.12 ניתנה החלטת בית משפט השלום בנתניה, הקובעת כי תקופת ההתיישנות בת השנתיים מכוח אמנת וורשה אינה חלה על עילת תביעה כנגד ממ"ן, שכן חוק התובלה האווירית אינו חל על ממ"ן (ת"א (נת') ESSEX CHEMEI AG נ' ממ"ן- מסופי מטען וניטול בע"מ).
עובדות המקרה:
התובעת, חברה העוסקת בין היתר בייבוא תרופות, ייבאה תרופות לישראל באמצעות תובלה אווירית. לאחר שהגיע משלוח התרופות לארץ, גילתה התובעת כי התרופות ניזוקו בזמן שאוחסנו אצל הנתבעת, ממ"ן – מסופי מטען וניטול בע"מ.
לאור האמור, הגישה התובעת תביעה כספית לבית משפט השלום בנתניה בגין הנזקים שנוצרו למטען התרופות. לאחר שהוגשה התביעה, הגישה הנתבעת בקשה לדחיית התביעה על הסף.
טענות הצדדים:
המבקשת בבקשתה טענה, כי חלפה תקופת ההתיישנות בת השנתיים הקבועה בחוק תובלה אווירית, תש"מ-1980. המבקשת הוסיפה וטענה כי החוק חל עליה שכן היא משמשת כ"סוכנת" של המוביל האווירי. בהתאם לכך, טענה המבקשת כי עילת התביעה התיישנה שכן היא הוגשה שלוש שנים לאחר הגעת המטען לארץ.
המשיבה טענה מנגד, כי אמנת וורשה לא חלה בנסיבות המקרה הנוכחי. כמו כן, הביאה המשיבה שורה של פסקי דין בהם נקבע כי המבקשת אינה סוכנת של המוביל האווירי, ומשכך לא חל עליה חוק התובלה האווירית.
החלטת בית המשפט:

בית המשפט דחה את בקשת המבקשת, וקבע כי המבקשת אינה סוכנת של המוביל האווירי, ומשכך – לא חל עליה חוק תובלה אווירית.

בית המשפט קבע, כי המבקשת נותנת את שירותיה לא מכוח הסכם מול המוביל האווירי, אלא מכוח הכרח, וכל עוד שירותיה המונופוליסטיים ניתנו מכוח הכרח, אין לתת לה להינות מתקופת ההתיישנות הקצרה הקבועה באמנת וורשה.

בית המשפט הוסיף וקבע, כי אמנת וורשה נועדה לחול על פעולות מצומצמות וגרעיניות הקשורות להובלה אווירית, וכי יש לפרשה בצמצום ככל הניתן. בנסיבות העניין, שירותיה של המבקשת הם רק נלווים להובלה האווירית, והחלת אמנת וורשה על שירותים אלו אינה עולה בקנה אחד עם המטרות המקוריות של אמנת וורשה.
לאור כל האמור, דחה בית המשפט את בקשת המבקשת לדחיית התביעה על הסף בעודו מטיל עליה את הוצאות הבקשה, בסך 3,500 ₪

המבקשת (ממ"ן) יוצגה על ידי עו"ד לשם, המשיבה (חב' התרופות) יוצגה על ידי עו"ד יוליש.