התדיינות בין חברה מהונג-קונג למשלחת ישראלית תיערך בישראל

 

בימים אלה (14.9.08) ניתנה החלטה על ידי בית משפט השלום בתל-אביב (השופט ר. כהן, בש"א 179920/06 ת.א. 28778/06 Quality Express Cargo LTD. ואח' נ' אייבי טרנס לוגיסטיקה בע"מ), במסגרתה קבע בית המשפט כי המחלוקת שבין חברה מהונג-קונג לבין משלחת ישראלית, תידון במדינת ישראל, ודחה את טענת החברה מהונג-קונג כי בית המשפט הראוי להתדיינות נמצא בסין.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת אייבי טרנס (המשלחת) הגישה תביעה כנגד חברת Quality Cargo וטענה כי Quality פגעה במוניטין של המשלחת והסבה לה נזקים בכך שחשפה סודות מסחריים. כמו כן, טענה המשלחת כי Quality עיכבה מטענים שנשלחו מסין לישראל שלא כדין. המשלחת ביקשה מבית המשפט היתר לשלוח את כתב התביעה אל מקום מושבה של Quality בהונג קונג, וביקשה לחייב את Quality להגיש כתב הגנה ולהתדיין במדינת ישראל. בית משפט השלום בתל-אביב התיר למשלחת לשלוח את כתב התביעה להונג קונג, וחברת Quality הגישה לבית המשפט בקשה לביטול ההחלטה.

החלטת בית המשפט:
כדי שבית משפט בישראל יתיר לנהל תביעה בישראל נגד תאגיד זר, חייבים להתמלא שלושה תנאים:
קיומה של עילת תביעה טובה נגד התאגיד הזר, קיומה של "עילת המצאה" של כתב התביעה לחו"ל, וכי בית המשפט בישראל הוא הפורום הנאות לדון במחלוקת.
בית המשפט קבע כי לא ניתן לומר שעילת התביעה כנגד החברה בהונג קונג היא עילת "סרק", ולכן קבע כי תנאי זה מתקיים. בית המשפט קבע כי בין הצדדים היו יחסים ארוכים במשך של כ-10 שנים, כי החוזה ביניהם נכרת בישראל וכי נטען כי החוזה הופר בישראל, ולכן, מתקיימת גם "עילת המצאה".
בנוסף, קבע בית המשפט כי למרות שהקשר בין הצדדים נוהל באנגלית ובמטבע זר (דולר), לא ניתן לומר שבית המשפט הראוי לדון בתביעה הוא דווקא בסין, ועל כן קבע כי בית המשפט הראוי הוא במדינת ישראל. בית המשפט דחה את טענת החברה מהונג-קונג כי יהיה לה קשה לנסוע לישראל, וקבע כי לו ההתדיינות תהיה בסין, יהיה קיים קושי דומה להגעה למשלחת הישראלית. בנוסף, ציין בית המשפט כי ההתדיינות תדרוש שמיעת עדים, ואין כל זיקה חזקה לסכסוך דווקא לבית המשפט בסין.
בסופו של דבר, דחה בית המשפט את התנגדות החברה בהונג קונג וקבע כי ההתדיינות תהיה במדינת ישראל.
המשלחת יוצגה על ידי עו"ד י. בן דוד-עמית, והחברה מהונג-קונג יוצגה ע"י עו"ד י. פיי.