השבת מס קניה ששולם בגין חובות אבודים

לאחרונה יצא מלפני בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, מפי השופט יוסף אלון, תקדים עקרוני בנוגע להחזר מס קניה בגין חובות אבודים, בו קיבל בית המשפט את ערעורה של חברת תדמור תעשיות עין צורים בע"מ (בכינוס נכסים).

המדובר בקביעה תקדימית בעלת השלכות נרחבות על עסקאות במגוון תחומי התעשייה, לפיה יצרן זכאי לקבל החזר מס קניה ששילם בגין טובין שמכר בנסיבות בהן תמורת המכירה לא שולמה לו על-ידי הלקוח והחוב הפך לחוב אבוד.

עובדות המקרה היו כדלקמן: המערערת הינה חברה שעסקה ביצור ומכירה של מזגנים כאשר אחד מלקוחותיה, חברת און שירותי מיזוג אויר, נקלעה בשנת 2002 למשבר כספי קשה, ניתן כנגדה צו הקפאת הליכים וסופו של דבר שחובותיה למערערת בגין מזגנים שסופקו לה לא שולמו, ואין חולק כי אותם חובות הפכו לחובות אבודים.

המשיב, מנהל המכס ומע"מ, הכיר בכך שאותם החובות אבודים הם, ובהתאם לכך, ולאור ההלכה שנפסקה בפס"ד אלקה – החזיר למערערת את המע"מ ששילמה בגין מזגנים שמכרה לאון ותמורתם לא שולמה.

השאלה אשר הייתה טעונה הכרעה הייתה, אפוא, האם יש להתייחס אל טובין טעוני מס קניה שנמכרו ואשר תמורתם לא שולמה כאל טובין ש"לא נמכרו" כהגדרתם בחוק מס קניה.

טענת המערערת הייתה כי ההלכה שנפסקה בפרשת אלקה, לפיה זכאי "עוסק" להחזר מע"מ ששילם בגין "עסקה" שתמורתה לא שולמה והחוב הפך ל"חוב אבוד" – כוחה והגיונה יפים גם לעניין החזר מס קניה.

בפסק הדין מאמץ בית המשפט את הקריטריונים שנבחנו בהלכת אלקה וקובע כי אין מקום להבחנה בין שני הרציונאליים המונחים בבסיסם של החזר מע"מ והחזר מס קניה.

לצורך פרשנות חוק מס קניה נדרש בית המשפט לעמוד על תכליתו של החוק. בית המשפט הגיע למסקנה, בהסתמך על האמור בהלכת אלקה, כי מאחר והתכלית הסובייקטיבית של החוק אינה מוצאת ביטוי מפורש ברור וחד משמעי שלא להתיר החזר מס קניה ששולם בגין חובות אבודים, עליה לסגת מפני התכלית האובייקטיבית שהיא, כפי שנקבע בהלכת אלקה, להתיר החזר מס בגין חובות אבודים.

לדעת בית המשפט, הפרשנות הראויה המתבקשת לדברים הינה, כי הדיבר "לא נמכרו" שבהוראת החזר המס עניינה בטובין שהוסכם על מכירתם, אולם אותה מכירה לא יצאה אל הפועל כל עיקר. זאת הדרך בה פורש הדיבר "העסקה לא יצאה אל הפועל" שבסעיף 49 לחוק מע"מ, אשר רוחה והגיונה יפים גם לעניין החזר מס קניה.

מדובר בקביעה תקדימית בעלת השלכות ניכרות על עסקאות במגוון תחומי התעשייה של מוצרים החייבים במס קניה כגון: סיגריות, קוסמטיקה, משקאות חריפים, בירה, מזגנים וחלקי חילוף למכוניות. יחד עם זאת, ההלכה אינה חלה על מס קניה המשולם בגין יבוא מוצרים.
יש להניח כי שלטונות המס שוקלים בימים אלה הגשת ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון, בדומה לערעור שהוגש בזמנו על ידי המדינה, כאשר נדונה סוגיית החזר המע"מ.

מי שימתין להכרעת בית המשפט העליון בעוד מספר שנים, יאבד את זכותו להחזר, המוגבלת לתקופה בת שלוש שנים ממועד תשלום המס, באותן עסקאות שהסתיימו בכישלון תמורה מוחלט.

מכאן, שעוסקים ששילמו מס וחובות הלקוח הפכו להיות אבודים, חייבים לנקוט יוזמה כבר עתה, על מנת שלא לאבד את זכותם להשבת מס קניה.