הצטרפות רוסיה לארגון הסחר העולמי- הזדמנויות סחר חדשות ליצואן הישראלי

בסוף חודש יולי חתם נשא רוסיה, ולדימיר פוטין, על הצטרפותה של רוסיה לארגון הסחר העולמי, דבר אשר הפך אותה לחברה ה- 156 בארגון. הצטרפות רוסיה לארגון הסחר העולמי באה לאחר הגשת בקשה פורמלית להצטרפות לארגון עוד בשנת 1993, ולאחר 18 שנים של משא ומתן בין הצדדים אודות התנאים להצטרפותה לארגון.
יצוין, כי הצטרפות רוסיה לארגון הסחר העולמי באה לאחר הצטרפותה של סין לארגון הסחר העולמי בשנת 2001, אשר ניהלה משא ומתן במשך 14 שנים אודות התנאים להצטרפותה לארגון הסחר העולמי, ואשר לאחר הצטרפותה, הפכה להיות החברה ה- 143 בארגון.
כחלק מהליך ההצטרפות של רוסיה לארגון הסחר העולמי התחייבה רוסיה לקחת על עצמה שורה של התחייבויות, אשר נועדו לפתוח את משטר הסחר שלה, ולהאיץ את האינטגרציה שלה בכלכלה העולמית.
כך, במסגרת התחייבויותיה הסכימה רוסיה לבצע שורה של הפחתות מכסים, אשר נועדו לפתוח את השוק המקומי לתוצרת זרה, כאשר במסגרת התחייבויותיה הסכימה רוסיה כי המכס המוטל על מוצרי חלב יופחת לשיעור ממוצע של 14.9%, לעומת  19.8% הקיים כיום; המכס על דגנים יופחת לשיעור ממוצע של 10% לעומת 15.1% הקיים כיום; המכס על מכוניות יופחת לשיעור ממוצע של 12% לעומת 15.5% הקיים כיום; המכס על מכונות חשמליות יופחת לשיעור ממוצע של 6.2% לעומת 8.4% הקיים כיום; המכס על מוצרי עץ ונייר יופחת לשיעור ממוצע של 8% לעומת 13.4% הקיים כיום; המכס על כימיקלים יופחת לשיעור ממוצע של 5.2% לעומת 6.5% הקיים כיום; והמכס על שמנים לסוגיהם יופחת לשיעור ממוצע של 7.1% לעומת 9% הקיים כיום.
בנוסף, התחייבה רוסיה להקנות ליבואנים מכסות יבוא בתעריפי מכס מופחתים, וזאת בגין מוצרי בקר, חזיר, חלק ממוצרי העוף ומוצרי חלב.
מלבד התחייבויות אלו, הסכימה רוסיה לבצע שינויים בתחום השירותים, כגון ביטול מגבלת הון זר על בעלות בחברות טלקום, העומדת כיום על 49%, וזאת במשך 4 השנים הבאות, התרה לחברות ביטוח זרות להקים סניפים מקומיים ברוסיה, וזאת במשך 9 השנים הקרובות, התרה לבנקים זרים לפתוח חברות בת ברוסיה (כאשר אחוז הבנקים הזרים במערכת הבנקאית הרוסית יוגבל, לכל היותר, ל- 50%), והרשימה ממשיכה.
כמו כן, התחייבה רוסיה לקחת על עצמה התחייבויות רבות נוספות, כגון התחייבות לבטל מגבלות כמויות על היבוא, בדמות מכסות, אישורים והיתרים למיניהם, אשר אינם מוצדקים לאור העקרונות אשר נקבעו בהסכמי ארגון הסחר העולמי, התחייבות לבטל את הצורך בקבלת רישיון יבוא לצורך יבוא מוצרי אלכוהול ותרופות, והרשימה ממשיכה.
בנושא מכרזים ממשלתיים, צפויה רוסיה להצטרף תוך 4 שנים להסכם הבינלאומי, דבר שיביא לאיסור הפלייה לטובה של ספקים רוסיים על פני ספקים זרים, במכרזים ממשלתיים לרכישת ציוד  ולקבלת שירותים. בכל הנוגע ליבוא מוצרים שמקורם ברוסיה לישראל, לא יחול שינוי כתוצאה מהצטרפות רוסיה ל- WTO, הואיל ועל פי צו תעריף המכס הישראלי, זוכות המדינות שאינן חברות בארגון לאותו יחס לו זוכות המדינות החברות בארגון, מבחינת שיעור המכס.
בארה"ב, למשל, קיימת אבחנה בתעריף המכס, בין מוצרי מדינות החברות בארגון, לבין מוצרי מדינות שאינן חברות בארגון, עליהן חל מכס גבוה יותר. בהתאם לכך, מוצרים שמקורם ברוסיה יהנו בעתיד הקרוב מתעריפי מכס נמוכים יותר בכניסה לארה"ב.
כפי שניתן ללמוד מהרשימה הקצרה, והלא ממצה, אשר פורטה לעיל, הצטרפותה של רוסיה לארגון הסחר העולמי פותחת הזדמנויות סחר חדשות ליצואנים הישראליים, אשר ייהנו כעת מגישה קלה יותר לאחת מהכלכלות הגדולות בעולם.