הפשע אינו משתלם – ניתן מאסר בפועל בגין עבירה על חוק המע"מ

לאחרונה (1.5.11) קבע בית משפט השלום בתל אביב – יפו גזר דינם של נאשמים בעבירות לפי חוק מס ערך מוסף (ת"פ 5399/04 מדינת ישראל מע"מ ומס קניה ת"א נ' חב' יגעת ומצאת בע"מ).
העובדות וטענות הצדדים:
חברת "יגעת ומצאת" הציעה "פיתרון" לעוסקים עצמאים שחפצו להימנע מדיווח והתנהלות מול רשויות המס – חב' יגעת ומצאת הוציאה עבורם חשבוניות מס על שמה, שנחזו להיות חשבוניות כדין בעין עבודות או שירותים שסיפרו אותם עצמאים ללקוחותיהם השונים. בעקבות כך הוגשו שישה כתבי אישום:
האישום הראשון, נגד מר חיים מנחם, הוגש בגין הוצאה שלא כדין של 22 חשבוניות מס ו-29 דוחות מע"מ תקופתיים בהם דווח על ניכוי מס תשומות בהיעדר המסמכים הנדרשים במטרה להתחמק מתשלום מס בגובה של יותר מ 2.5 מיליון ₪. בגין היעדר ניהול פנקסי חשבונות והסרת או השמדת מסמכים.
האישום השני נוגע לפועלם של מנחם וחב' יגעת ומצאת, והוא הוגש בגין בפצת 559 חשבוניות מס ריקות, תוך יצירת מצג לפיו רוכשי החשבוניות הינם עובדים של חב' יגעת ומצאת. אישום זה כלל גם עבירות נוספות לפי חוק המע"מ כשמטרתם של הנאשמים הינה להתחמק מתשלום מס בגובה של יותר מ 1.5 מיליון ₪.
האישומים השלישי, הרביעי, החמישי והשישי נגעו להוצאתן של 85 חשבוניות מס לחברות "יחר", "כוכב הבריאות", "סלטילי" ו "כלבו ספר", על אף שלא סיפקה להן את השירותים המפורטים בחשבונית. דב לוין, אליס עוזרי, והחברות שצוינו לעיל ניכו את מס התשומות מהמסים ששילמו, ועל כן הואשמו גם הם בעבירות על חוק המע"מ.
פסק הדין בבית המשפט המחוזי קבע כי אותה "שיטה" בה נקט מנחם באמצעות חב' יגעת ומצאת הינה מנוגדת לחוק המע"מ, וכי הנאשמים האחרים, לוין ועוזרי, ניסו להתחמק באמצעותה מתשלום מס. בית המשפט המחוזי הרשיע את מנחם וחב' יגעת ומצאת בעבירות של אי-ניהול פנקסי חשבונות כדין, הסתרת/השמדת פנקסים במטרה לחמוק ממס, הוצאת חשבוניות מס ללא זכאות להוציאן, ניכוי מס תשומות ללא מסמך כנדרש, בידוי ראיות, ושיבוש הליכי משפט. לוין עוזרי והחברות שברשותם הורשעו בעבירות שונות של ניכוי מס תשומות ללא מסמך כנדרש.
המאשימה הדגישה בטיעונים לעונש את היקפן של העבירות המיוחסות למנחם ולחב' יגעת ומצאת, את היקף המס אשר נמנע מאוצר המדינה – יותר מ – 4 מיליון ₪, ואת התקופה לאורכה נמשכו הפרות החוק. על כן, לדידה העונש הראוי הינו מאסר בן 10 חודשים ומאסר על תנאי בצידו. כך טענה המאשימה גם לגבי לוין ועוזרי, אם כי לגביהם נטענו תקופות קצרות יותר מתקופת מאסרו המבוקשת של מנחם. כמו כן טענה המדינה כי יש להשית על האחרונים גם קנס כספים.
הנאשמים טענו כי על בית המשפט להתחשב בקבעו את גזר הדין בהתנהלות רשויות המס, אשר לאורך זמן נמנעו מלהתריע בפני מנחם והאחרים כי ההתנהלות בה הם נוקטים אינה כשרה. נטען כי מדובר בתיק ראשון מסוגו ועל כן מיצוי הדין עם הנאשמים לא יהיה צודק. כמו כן הדגישו הנאשמים בטענותיהם את נסיבותיהם האישיות: גיל מתקדם, מצב כלכלי דחוק, חובות לנושים ועצם היותם מפרנסים לבני משפחה התלויים בהם.
פסק דינו של בית המשפט
בית המשפט שקל שיקולים שונים בבחנו את שאלת העונש הראוי: חומרת העבירות – עבירות מן החמורות בחוק המע"מ, חומרה יתירה בעניינו של מנחם – הן מבחינת היקף העבירות, הן מבחינת היותו יוזם המעשים שהתגבשו לעבירות והן מבחינת התנהלותו לאורך המשפט אשר הייתה לקויה, חומרת הנסיבות – שיטתיות התנהלות הנאשמים כולם, הנזק אשר נגרם לקופת המדינה, הפגיעה באינטרס הציבורי – גריעת כספים מקופת המדינה ופגיעה ברציונל המצוי בבסיס דיני המסים – כי הנשיאה בחובות תשלום המסים הינה שווה לכל, מדיניות הענישה בעבירות מס ונסיבותיהם האישיות של כל אחד מן הנאשמים.
לאחר שקלול כל השיקולים לעיל השית בית המשפט את העונשים הבאים: על מנחם נגזרו 62 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס כספי של 80,000 ₪ הניתן להמרה ב 5 חודשי מאסר. על לוין נגזרו 18 חודשי מאסר בפועל, 10 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי של 20,000 ₪. על עוזרי נגזרו 8 חודשי מאסר בפועל, 5 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי של 10,000 ₪ הניתן להמרה בחודש מאסר.
המאשימה יוצגה ע"י עו"ד רבקה פיינר, הנאשמים יוצגו ע"י עו"ד יואב ציוני, עו"ד איריס טוביאנה, ובעצמם.