המכס הפסיד בערעור על סיווג מודול מיקרוגל

עו"ד אליס אברמוביץ

בשבוע שעבר, דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב ערעור שהגיש המכס על פסק דינו של בית משפט השלום, פה פסקה הערכאה הראשונה לטובת יבואן, שיוצג על ידי משרדנו בשני ההליכים, במחלוקת סיווג לצרכי מכס.

חברת ריסקו בע"מ עוסקת בעיצוב, פיתוח, ייצור ושיווק של פתרונות אבטחה. מרבית מוצרי החברה מיועדים לייצוא. כחלק מייצור גלאי עשן המשמשים לאבטחת מבנים ייבאה החברה רכיב מיקרוגל המשדר וקולט פולסים בתדר מיקרוגל, ומשמש כגלאי תנועה במכשירים שונים כגון: חיישן פתיחה אוטומטית של דלתות או גלאי פריצות.

בחודש אוגוסט 2006 קבעו מעריכי בית המכס כי סיווג רכיב המיקרוגל הינו בגדר "מכשירי שידור לרדיו-טלפוניה, רדיו טלגרפיה, שידורי רדיו או טלוויזיה" (פרט 85.25 לצו תעריף המכס). כשנה לאחר מכן, לאור שינוי הגדרת פרט מכס 85.25 בשיטה המתואמת הבינלאומית לסיווג טובין שינה סוכן המכס של החברה את הגדרתו של רכיב המיקרוגל ל"כרטיס שיווק וקליטה" וסווג אותו כ"מכשירי טלפון ומכשירים אחרים לשידור או לקליטה או של קול, תמונות, או נתונים אחרים" (פרט 85.17 לצו תעריף המכס).

בחודש יולי 2009, החליטו מעריכי בית המכס בנתב"ג, כי סווגו הנכון של רכיב המיקרוגל הינו כחלקים של מערכות אזעקה תחת פרט משנה "גלאים" (פרט 85.31-9010 לצו תעריף המכס). פרט זה התווסף לצו התעריף רק באוגוסט 2008.

חברת ריסקו אשר סברה כי הסיווג החדש שנקבע על-ידי מעריכי בית המכס הינו שגוי, הגישה תביעה לבית משפט השלום בתל-אביב, במסגרתה ביקשה כי בית המשפט יקבע את סיווגו של רכיב המיקרוגל וכן ביקשה שבית המשפט יורה לאגף המכס להשיב לה סך של 488,541 ₪ ששילמה אגב מחאה על רכיבי מיקרוגל ששחררה מבית המכס בנתב"ג.

טענתה העיקרית של חברת ריסקו הייתה, כי לא ניתן לסווג את רכיב המיקרוגל כ"גלאי" היות והמוצר אותו היא מייצרת ניתן להגדרה כגלאי רק בתום הליך הייצור. המוצר שמייצרת החברה, מורכב ממספר רב של רכיבים אשר תומכים זה בזה ומשלימים אחד את השני, לכדי מוצר חדש בעל ייעוד אחר. עוד טוענת החברה כי רכיב המיקרוגל הינו רק אחד מיני רכיבים רבים ואינו יכול לעמוד בפני עצמו כמוצר מדף המשמש לאותו ייעוד כמו המוצר של החברה. לאור זאת, טוענת החברה כי יש לסווג את רכיב המיקרוגל ככרטיס שידור וקליטה (פרט מכס 85.17-6290 לצו תעריך המכס).

מעריכי בית המכס טענו, כי בהתאם לפסיקה יש להידרש לייעוד העיקרי, לשימושו ולמהותו התפקודית של רכיב המיקרוגל , וזאת בהתאם להוראות היצרן. שכן, רכיב המיקרוגל נועד בעיקר לבצע את פעולת הגילוי ולכן יש לסווגו כגלאי. באשר לטענת החברה כי יש לסווג את רכיב המיקרוגל כמכשיר המתאים לשידור או קליטה של וידאו או תמונות, טענו מעריכי בית המכס כי אין ברכיב המיקרוגל פונקציה של העברת נתונים כלשהם.

בית משפט השלום דחה את טענת המכס לעניין סיווגו של רכיב המיקרוגל, וקבע כי "בעת בחינת "מהותו התפקודית" של רכיב המיקרוגל, יש לבחון את מהותו התפקודית של המוצר, לאו דווקא ביחס לשימוש אותו עושה התובעת במוצר. כעולה מן הראיות שהוצגו לפני, רכיב המיקרוגל הנדון משמש לייצור מערכות שונו אחרות". בית המשפט הוסיף ובחן את משמעותו המשפטית של רכיב המיקרוגל וקבע כי "..אין מדובר ברכיב המהווה גלאי באופן עצמאי, אלא רכיב אשר הרכבתו ביחד עם רכיבים נוספים, יוצר את המוצר המוגמר שהינו גלאי".

לפיכך, קיבל בית משפט השלום את טענת החברה, וקבע כי יש לסווג את רכיב המיקרוגל ככרטיס שידור וקליטה (פרט מכס 85.17-6290 לצו תעריף המכס). זאת בעיקר בשל העובדה כי בעבר מעריכי בית המכס עצמם סיווגו את רכיב המיקרוגל באופן זהה. תביעתה של חברת ריסקו בע"מ התקבלה, אפוא, במלואה, ובית המשפט הורה לאגף המכס להשיב לחברה סך של 488,541 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה בשנת 2010.

ביום 26.6.17 התקיים הדיון בערעור, והרכב השופטים שישבו בו סבר כי אין כל ממש בערעור המכס. לפיכך, הומלץ למכס למחוק את הערעור, וכך נעשה.

 

[ע"א 49016-10-15 מדינת ישראל אגף המכס והמע"מ נ' ריסקו בע"מ, פסק דינם של כב' השופטים יהודית שבח, שאול שוחט ויונה אטדגי מיום 26.6.17. ריסקו יוצגה על ידי עוה"ד אהוד קרונפלד ועו"ד אליס אברמוביץ ממשרד איתן, מהולל ושדות, ורשות המסים יוצגה על ידי עורך הדין יונתן בן-דוד מפרקליטות מחוז תל אביב].