היכן נגרם הנזק למכולה? נדחתה תביעה כנגד נמל חיפה

לאחרונה (2.5.11) דחה בית משפט השלום בתל אביב – יפו תביעה שהוגשה כנגד נמל חיפה לפיצוי בגין נזק שנגרם לטובין (ת"א 63355/07 סהרה ע.ט. תעשיות מזון בע"מ ואח' נ' מארסק ישראל בע"מ ואח')

.
העובדות וטענות הצדדים:
התובענות, חברת סהרה תעשיות מזון בע"מ וחברת הנסיך מפעל ליצור טחינה בע"מ, ביקשו לייבא ארצה שש מכולות אשר הכילו 108 טונות של שומשום. המכולות הוטענו על גבי אוניה בצרפת והגיעו לנמל חיפה. כאשר שוחררה אחת המכולות למחסני התובעות, התגלה כי השומשום נרטב ונרקב. בשל נזקים אלה הגישו התובעות תובענה לשיפוי נגד החברות האמונות על ההובלה הימית, חברת מארסק ישראל בע"מ וחברת LINE MARSEK, ונגד נמל חיפה.
החברות האמונות על ההובלה הימית הגישו לבית המשפט בקשה לדחיית התובענה על הסף בשל התיישנות, שכן התביעה הוגשה לאחר יותר משנה מיום הגעת הטובין לנמל חיפה, וביום 12.8.08 התקבלה הבקשה. על כן ההליך נותר תלוי ועומד רק כנגד נמל חיפה.
התובעות טענו בכתב התביעה שהטובין הומכלו כשהם במצב טוב, שלם ותקין; שהנזק נגרם לטובין בעת שהיה ברשות הנתבעות כתוצאה מרשלנות, הפרת חוזה או הפרת חובת השמירה והנאמנות.

 

בנוסף טענו התובעות כי על נטל הראיה לעבור לכתפי הנתבעות שכן לטענתן מתקיימים תנאי סעיף 41 לפקודת הנזיקין – "הנזק מעיד על עצמו" ותנאי ס' 2 לחוק השומרים.
הנתבעת, נמל חיפה, טענה בכתב ההגנה כי לא נגרם למטען כל חוסר או נזק בעת שהיה בחזקתה; כי לא התקיימה כל הפרת חוזה או התרשלות מטעמה בטיפול במטען; כי המטען לא סומן ולא נארז כראוי, וכי לא אוחסן כראוי בעת ההובלה היבשתית; כי התובעות לא קיימו את חובתן לנסות ולהקטין את הנזק; כי התובעות לא הצביעו על קשר סיבתי, וטענות הגנה נוספות, ביניהן חסינות מכוח הדין, החוזה או שטר המטען.
פסק דינו של בית המשפט
בית המשפט דחה את התביעה. ראשית, קבע בית המשפט כי על מנת להעביר את נטל ההוכחה לכתפי הנמל היה על התובעות להוכיח תחילה כי הנזק נגרם בעת שהמכולה הייתה בחזקת נמל חיפה.

 

אולם, התובעות לא הוכיחו כי הנזק נגרם כאשר הטובין היו בחזקת הנמל. התובעות הסתמכו על שטר המטען המאשר כי המטען הועמס על האוניה המובילה כאשר הוא במצב תקין, אולם ראיות שונות אשר הוגשו בהליך הטילו ספק באמיתות אותה קביעה בשטר, והצביעו דווקא על פגמים במכולות בהן אוחסנו הטובין (מצב חלודה מתקדם, ריקבון, פח חלש, תחזוקה לקויה). כמו כן, לא נשללה אפשרות של חדירת מי ים במהלך ההובלה – אשר יכלו לגרום לנזקים האמורים לטובין.
אשר על כן, בית המשפט קבע כי התובעות לא הרימו את נטל ההוכחה המוטל עליהן כי הנזק נגרם תחת משמרתו של נמל חיפה ואף לא עלה ביד התובעות להוכיח את היקף ומידת הנזק. על כן דחה בית המשפט את התביעה וחייב את התובעות בשכר טרחת עו"ד והוצאות לנתבעות, לרבות שכר טרחת מומחה שהעיד בתיק.
התובעות יוצגו ע"י עו"ד שמואל אוסלנדר והנתבעות יוצגו ע"י עו"ד ליאורה גרושקביץ.