הושבו לבעליהם פסלים יקרי ערך שנמכרו במכרז ע"י המכס

 

בימים אלה (28.8.09) ניתן פסק דין על ידי בית המשפט השלום בתל אביב (השופט חגי ברנר, ת.א. 27711/05רות ספירו ואח' נ' בוימר את מודל הובלות בינלאומיות בע"מ ואח'), במסגרתו הושבו פסלים יקרי ערך לבעליהם, לאחר שנמכרו ע"י המכס במכרז בסכום פעוט בשל טעות בהערכת שוויים.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
בעלי פסלים יקרי ערך שהוצגו בתערוכה בחו"ל ביקשו להחזירם לארץ מצרפת. הפסלים הוחזרו, אך לא שוחררו מהמכס במועד על ידי עמילת המכס ששכרו הבעלים. משעברו 45 יום וטרם שוחררו הפסלים, פירסם אגף המכס מכרז למכירתם של הפסלים. חברת שחם שמאים העריכה בעבור המכס את מחירם של הפסלים בסכום של 1,500 ש"ח. משה יעקבי (הקונה) רכש את הפסלים במכרז במחיר של 2,639 ש"ח + מע"מ. לאחר כחודש, נחתם זיכרון דברים בין נציגת בוימר את מודל, חברת ההובלות הבינלאומית, לבין יעקבי (הקונה), לפיו ימכור לה יעקבי את הפסלים תמורת 15,000 דולר. יעקבי חזר בו מן הסיכום, לאחר שנוכח לדעת את שווים האמיתי של הפסלים, המוערך במאות אלפי שקלים. הבעלים האמיתיים של הפסלים הגישו תביעה נגד חברת ההובלות, אגף המכס, יעקבי (הקונה), מחסני הערובה בהם נמכרו הפסלים וחברת השמאות אשר העריכה את שווי הפסלים בעבור המכס. בתביעתם, עתרו בעלי הפסלים לסעד של השבת הפסלים לחזקתם, או לחילופין, לסעד כספי בשווי ערך הפסלים. במסגרת התביעה, טענו כי יעקבי אינו זכאי להגנה על פי חוק המכר (הגנה הנקראת "תקנת השוק"), שכן לא שילם תמורה ממשית בעד הפסלים, בשל טעות בהערכת שוויים. במקביל, הוגשה תביעה ע"י אגף המכס כנגד מר יעקבי, בטענה כי דינו של חוזה המכר להתבטל מחמת טעות יסודית בכריתתו, או לחילופין, כי בית המשפט רשאי לבטל את החוזה מחמת טעות יסודית משותפת של שני הצדדים. שתי התביעות אוחדו, ופסק הדין עוסק בשאלת ההשבה בלבד, בעוד שאלת הנזקים שנגרמו לבעלים, תידון בהליך נפרד.
פסק דינו של בית המשפט:
בית המשפט קבע כי על מנת שרוכש ייהנה מהגנתו של סעיף 34א' לחוק המכר, אשר דן במכירה על ידי רשות, נדרשת תמורה ריאלית במובן האובייקטיבי עבור הממכר. עוד נקבע כי תום ליבו של הקונה בעת ביצוע הרכישה אינו מועיל לו מרגע שלא שילם תמורה ריאלית. בית המשפט הוסיף וקבע כי שורת הצדק אינה עולה בקנה אחד עם מצב שבו יזכה יעקבי במתת שמיים שכזו, ואין להשוות השתתפות במכרז של המכס לרכישת כרטיס הגרלה, שבה תמורת תשלום סכום קצוב רוכש המשתתף את הסיכוי הלגיטימי לזכות במיליוני שקלים. לנוכח התמורה הזעומה ששילם יעקבי בעבור הפסלים, נפסק כי אין הוא יכול ליהנות מהגנת החוק, ומשכך, נפסק כי לא פקעה בעלותם של התובעים בפסלים. באשר לתביעת המכס, נקבע כי חוזה המכר יבוטל, בהתאם לסעיף 14(ב) לחוק החוזים, וזאת לאור הטעות היסודית המשותפת של שני הצדדים. הפסלים הושבו לבעליהם, וחוזה המכר בוטל ע"י בית המשפט. עוד נקבע כי על המדינה להשיב ליעקבי את ששילם לה בעת רכישת הפסלים, וכן לפצותו בסכום של 20,000 ₪. שמות באי כוח הצדדים לא פורטו בפסק הדין.