האם ניתן להכריע בחבות מבטח גם מבלי לשמוע עדים?

ביום 12.8.12 ניתנה החלטת בית המשפט העליון הדוחה את בקשת רשות הערעור בגלגול השלישי, אשר הוגשה על ידי חברת הביטוח הראל כנגד החלטת בית משפט השלום, אשר קבע כי חברת הראל חבה כמבטחת לנזקים אשר נגרמו למשלוח זרעים שנשלחו על ידי חברת הזרע ג'נטיקס לונצואלה (רע"א 4153/12 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' הזרע ג'נטיקס בע"מ).
עובדות המקרה:
ביום 4.7.11 ניתנה החלטת בית משפט השלום בתל אביב בתביעת המשיבה, הזרע ג'נטיקס בע"מ, כנגד המבקשת, הראל חברה לביטוח בע"מ, במסגרתה נקבע כי חברת הראל חבה כמבטחת לנזקים אשר נגרמו למכולה ששלחה המשיבה בתובלה ימית לונצואלה, וזאת מכוח פוליסת הביטוח אשר הוצאה על ידה. החלטת בית משפט השלום ניתנה בשלב מקדמי יחסית של המשפט, מבלי שנשמעו ראיות, וזאת, בין היתר, בהסתמך על כתבי הטענות של הצדדים, ומכתבי הדחיה אשר נשלחו על ידי חברת הראל לתובעת בטרם הגשת התביעה.
חברת הראל, אשר לא הסכימה עם ההחלטה בדבר חבותה לשפות את המשיבה, הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר דחה את בקשת רשות הערעור, וקבע כי אין להתערב בהכרעת הערכאה הדיונית, וכי על המבקשת להמתין לפסק דין סופי, עליו תוכל לערער בבוא העת.
חברת הראל לא אמרה נואש, והגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, בו העלתה את טענותיה כנגד החלטת הערכאה הדיונית.
טענות הצדדים:
חברת הראל טענה, כי בית המשפט המחוזי שגה משלא התערב בהחלטת בית משפט השלום בדבר החבות, וזאת מכיוון שלטענת המבקשת, החלטתו של בית משפט השלום לא נסמכה על תשתית ראייתית כלשהי אלא על טענות הצדדים בלבד, וזאת בניגוד לכללי הצדק הטבעי.
המשיבה טענה, מנגד, כי החלטתו של בית משפט השלום בדבר החבות ניתנה כדין, והתבססה על תשתית עובדתית מוצקה, ועל כן לא נפל כל פגם בקבלת ההחלטה אודות חבות חברת הביטוח.
החלטת בית המשפט:
בית המשפט העליון קבע כי רשות ערעור על החלטה אחרת "בגלגול שלישי" תנתן רק במקרים חריגים וקיצוניים, בהם עולה שאלה בעלת חשיבות ציבורית ומשפטית, החורגת מעניינם של הצדדים המתדיינים בלבד. בית המשפט הוסיף וקבע, כי הכרעתה של הערכאה הדיונית בשאלת האחריות אינה עילה למתן רשות ערעור לכשעצמה, ולכן יהיה על המבקשת להמתין עד למתן פסק דין סופי בתיק הנדון בבית משפט השלום בכדי שתוכל לערער עליו, שכן רק לאחר מתן פסק הדין תתבהר המשמעות המעשית על הצדדים.
לגופו של עניין, בחן בית המשפט העליון את החלטת בית משפט השלום וקבע, מבלי לקבוע עמדה בנידון, כי ייתכן והיתה לבית המשפט האפשרות להכריע בסוגיית החבות של חברת הביטוח גם ללא עריכת בירור עובדתי, וזאת בהתבסס על העובדות המוסכמות, על עמדת המבקשת במסמכים ששלחה לתובעת עובר להגשת התביעה, ועל המצב המשפטי הקיים. לאור כל האמור, החליט בית המשפט העליון כי דין בקשת רשות הערעור להידחות.
את המבקשת ייצג עו"ד אילן אורלי ואת המשיבה ייצגו עו"ד אהוד קרונפלד ועו"ד דייב זיתון ממשרד עו"ד איתן, מהולל & שדות.