האם משלח וסוכן מכס רשאים לעכב סחורה בגין חובות עבר של יבואן?

עו"ד דייב זיתון, עו"ד עדי חיה רבן

יבואן ציוד צלילה בשם מצולות מ.פ.כ. (2005) בע"מ, הגיש תביעה כנגד ג'קי ליין לוגיסטיקה בע"מ וג'קי ביטון ליין בע"מ, על מנת שהנתבעות ישיבו לידיו טובין אשר עוכבו על ידן. בנוסף לתביעה, הגיש היבואן בקשה למתן סעד זמני, אשר יחייב את הנתבעות לשחרר לידיו את אותם טובין מעוכבים.

הרקע לתביעה הינו יחסי עבודה ארוכים, של כעשור, לאורכו סיפקו הנתבעות שירותי שילוח ועמילות מכס ליבואן. בשנת 2010 נקלע היבואן לקשיים כלכליים, כאשר אט אט החל צובר חובות אצל הנתבעות, בסכומים שבסופו של יום הגיעו לכחצי מיליון ₪.

בחודש יוני 2015 ביקש היבואן את שירותי הנתבעות ביחס למשלוח מסין. יצוין, כי על גבי שטר המטען צוינה הנתבעת – חברת השילוח – כנשגר. עם הגיע המשלוח ארצה, הודיעו הנתבעות ליבואן כי הטובין מעוכבים בידיהן עד לכיסוי חובו, ומכאן התביעה והבקשה לסעד ה"זמני". לטענת היבואן, הספק תיקן את שטר המטען כך שעתה מופיע היבואן כנשגר, וגם מטעם זה אין לנתבעות זכות בטובין ויש לחייבן לשחררם לידי היבואן. עוד טען היבואן כי גם אם יש לנתבעות זכות לעכב טובין, זכות זו מתקיימת רק כאשר קיים קשר בין החוב הספציפי למשלוח המסוים של הטובין המעוכבים, וכי לא ניתן לעכב טובין בלתי מסוימים בגין חובות עבר.

לטענת הנתבעות, בזכותן לעכב את הטובין עד שישולם החוב, וזאת הן מכוח זכויותיהן על פי דין והן מכוח התחייבות הסכמית במסגרת תנאי ההתקשרות – עליהם חתם היבואן בתחילת עבודתם המשותפת, וכי זכות זו אינה מוגבלת לעיכוב טובין בגין חוב ספציפי המתייחס אליהם דווקא. עוד טענו הנתבעות, כי הסעד המבוקש בבקשה ל"סעד הזמני" זהה לסעד הסופי המבוקש בתביעה, וחיובן לשחרר את הטובין לידי היבואן יהיה למעשה "פסק דין" המזכה את היבואן בתביעתו.

בית משפט השלום בתל אביב – יפו דחה את הבקשה לסעד הזמני. ראשית, קיבל בית המשפט את טענת הנתבעות, כי הסעד ה"זמני" המבוקש יהיה למעשה סעד קבוע – המקבל את תביעת היבואן, וזאת מבלי שתביעתו התבררה בפני בית המשפט באופן מלא.

לגופו של עניין, קבע בית המשפט כי על פניו (ומבלי להכריע בעובדות, שכן ההליך טרם הגיע לשלב ההוכחות) תנאי ההתקשרות בין הצדדים כללו הסמכה חוזית לנתבעות, לפיה הן רשאיות לעכב טובין גם בגין חובות עבר, וכי תנאי ההתקשרות הראשוניים יצרו הסכם מסגרת, החל על כל מערכת היחסים המסחרית בין הצדדים לאורך עשרת השנים האחרונות.

עוד קבע בית המשפט, כי על פניו עולה ששווי המשלוח המעוכב אינו עולה על ערך חובות היבואן, וכי מתן הוראה לנתבעות לשחרר את הטובין לידי היבואן יפגע ממשית בזכות העיכבון שלהן.

לאור האמור, דחה בית המשפט את הבקשה לסעד הזמני, כאשר שאלת ההוצאות תבחן בסוף ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

[תא (ת"א) 7148-12-15‏ ‏ מצולות מ.פ.כ. (2005) בע"מ נ' ג'קי ליין לוגיסטיקה בע"מ, החלטת כב' השופט אריאל צימרמן 15.12.15. את היבואן ייצג עו"ד אפרים מנדלמן, ואת הנתבעות – עו"ד מועתז גאבר].