דה מרקר, 5 בפברואר 2015

"התייחסנו לבעלי הון כאל בני אלים. בעתיד נבחין בין אלה שתורמים לחברה לאלה שלא"