דה מרקר, 28 בנובמבר 2017

מה נשתנה ב–2017 במיסוי דירות מגורים?