דה מרקר, 28 באוגוסט 2013

רשות ההגבלים מתערבת בבדיקת הבקשה של פזקר להטלת היטל היצף