דה מרקר, 15 בינואר 2016

מגה: הספקים לא יקבלו היום את החוב. ההחלטה על הקפאת הליכים – ביום א'