דה מרקר, 14 במאי 2015

משרד הבריאות גבה אגרות שלא כדין – המדינה חשופה להחזרים של מאות מיליוני שקלים