דה מרקר, 13 ביוני 2017

התמרוקים בארץ יקרים? זה לא בגלל היבואנים — אלא בגלל הממשלה