דה מארקר, 15 במאי, 2016

האם שעות טיסה מזכות בשכר?