גם אם תתעלם זה לא ייעלם

עו"ד דייב זיתון, עו"ד אליס אברמוביץ
חברת הביטוח מנורה ביטחה משלוח שהובל בהובלה אווירית, ולאחר הגעתו למחסני המבוטח התברר שניזוק. כרגיל, לאחר ששילמה למבוטח את תגמולי הביטוח, הגישה מנורה, לבית משפט השלום בתל אביב, תביעת שיבוב נגד כל הגורמים בשרשרת ההובלה: המשלח, המוביל האווירי, מפעילת מסוף המטענים, בנתב"ג, סוכן המכס, ואחרונה חביבה – חברת מ.י. בנים הובלות, שהובילה במשאית את המשלוח ממחסני ממן אל מחסני המבוטח.

כתב התביעה נשלח למשרדה של חברת ההובלות בבניין ממן בנתב"ג, וקבלתו אושרה בחתימתו של מר דריי משה על גבי אישור המסירה. משלא הוגש כתב הגנה מטעמה, הגישה מנורה לבית המשפט בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד חברת ההובלות. בית המשפט עיין באישור המסירה שצורף לבקשה, שוכנע כי אכן בוצעה לחברת ההובלות הנתבעת המצאה כדין, ונעתר, על כן, לבקשה, תוך שהוא מחייב את החברה בתשלום מלוא סכום התביעה – 13,484 ₪.

זמן קצר לאחר מכן, ולאחר שהוגשו נגדה בקשות עיקול, הגישה חברת ההובלות בקשה לביטול פסק הדין. לטענתה, הגורם שחתם על אישור המסירה הינו אביהם של  בעלי החברה,  אדם בן 82,  אשר אינו כשיר לקבל כתבי בי-דין בשם החברה. מנורה טענה, מנגד, כי משה דריי ושני בניו עובדים באופן קבוע בעסק, ומציגים מצג כאילו הם עדיין מנהלים אותו. לפיכך,  משאישר משה דריי, בחתימתו, בצירוף חותמת העסק, את קבלת כתב התביעה – מדובר במסירה כשרה לכל דבר.

בית המשפט קבע, כי באופן עקרוני, די בכך שהמסירה בוצעה לידי נציג, היושב בכתובת החברה, ומאשר את קבלת כתב התביעה בצירוף חותמת החברה. ספציפית בענייננו נקבע, כי "טענותיה של המבקשת, כי מר דריי הינו בן 82, אינן פוסלות אותו מלהוות גורם מסמך לקבלת כתבי בי-דין. הראיה שהמבקשת אישרה לו גישה למקום עסקה ואף שימוש בחותמתה, דבר המעיד על כשירותו וצלילותו. אין מדובר במסירה שבוצעה לכתובת מגוריו אלא לכתובת עסקית בה ישב בעת ביצוע המסירה. משהציבה המבקשת את מר דריי בפוזיציה זו,  לא תוכל להתקומם כנגד כשרות המסירה שבוצעה על ידיו בכתובתה." 

על אף שדחה את טענת חברת ההובלות בנוגע לכשרות המסירה, החליט בית המשפט לקבל את בקשתה לביטול פסק הדין שניתן נגדה, וזאת לאור סיכויי ההצלחה בתביעה: "…מכתבי הטענות כפי שהוגשו, נראה כי התובעת (מנורה) מצביעה על כמה גורמים אפשריים לנזק שנגרם למטען ולאו דווקא על המבקשת (חברת ההובלות). כך למשל תבעה מנורה גם את SAS, גם את אל – על נתיבי אוויר לישראל בע"מ, גם את ממן מסופי מטען וניטול בע"מ, וגם את עמילות מכס ותחבורה עמית בע"מ. הווה אומר: התובעת עצמה, בכתב התביעה, הציגה את האפשרות שהנתבעת 4 המבקשת דכאן, אינה הגורם היחיד שיש לתלות בו את הקולר ואת האחריות לנזק הנטען. משכך, אין להיתלות בהעדר הגשת כתב הגנה במועד מטעם נתבעת 4 כעילה להטיל עליה בלבד את מלוא האחריות. יש לברר את התביעה לגופה מול כל הנוגעים בדבר, דהיינו מול כל חמשת הנתבעות והמבקשת בכלל זה. האלמנט של סיכוי הצלחה בהגנה, היה מאז ומעולם אלמנט מרכזי, בבקשה לביטול פסק הדין מתוקף שיקול דעת בית המשפט ולפיכך, יש ליתן לו נפקות גם בהליך הנוכחי."

חברת ההובלות חויבה, אפוא, בהוצאות בסך 2,000 ₪, והותר לה להגיש כתב הגנה.

[ת"א (ת"א) 17443-02-15 מ.י. בנים הובלות  נ' מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ, החלטתה של כב' השופטת נועה גרוסמן מיום 16.12.15. את מנורה ייצג עוה"ד ארנון רוטברד, ואת חברת ההובלות – עו"ד כפיר אוליאל].