גלובס, 7 באוקטובר 2014

משולחן האוכל המשותף לתרבות האקזיט