גלובס, 27 בנובמבר 2012

קבוצת קל ובניין הגישה בקשה דחופה להקפאת הליכים