גלובס, 27 באוגוסט 2012

העלאת המע"מ בשבת תגרור קשיים תפעוליים