גלובס, 25 לינואר 2017

עמדת ארה"ב תתחזק
ביטול הסכם הסחר הטרנס-פציפי