גלובס, 16 ביולי 2015

לשכת עוה"ד נגד הרפורמה בתקנות סדר דין אזרחי: "הרפורמה אינה מצליחה להביא לפישוט של אופן ניהול התובענה האזרחית"