גלובס, 14 בנובמבר 2013

הדד-ליין של  הבנק החברתי: יצטרך לקבל רישיון עד אוקטובר 2018