גלובס, 13 בספטמבר 2017

בביטול האפשרות לקזז הפסדים לאחור – העליון העדיף ודאות