גלובס, 12 בינואר 2017

בית הדין לעבודה: גיל מבוגר צריך להיות שיקול למניעת פיטורים