בית המשפט שב ומאשר: לא ניתן להאריך את המועד להגשת תביעה נגד המכס ביחס לתשלומים "אגב מחאה"

 

בימים אלה (14.9.08) ניתנה החלטה על ידי בית משפט השלום בראשון לציון (סגן הנשיא י. קינר, בש"א 3729/07 ת.א. 5136/07 מדינת ישראל-אגף המכס ומע"מ נ' ויסוניק בע"מ), במסגרתה קבע בית המשפט כי לא ניתן להאריך את המועד להגשת תביעה נגד המכס, ביחס לתשלומי מכס ששולמו במחאה, מעבר לתקופת 3 החודשים הקבועה בחוק.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת ויסוניק (היבואן) עוסקת, בין היתר, ביבוא גלאים למערכות אזעקה. בין החברה ובין אגף המכס נתגלעה מחלוקת סיווג: בעוד החברה טענה כי יש לסווג את הגלאים כחלקים למערכות אזעקה (בפרט 85.31-9090 הפטור מתשלומי מכס) עמדת המכס הייתה כי יש לסווג את הגלאים כ"ממסרים" (בפרט 85.36-4999, החייב בתשלומי מכס). אגף המכס גבה מן היבואן גרעון בגין יבוא קודם ומאז שילם היבואן אגב מחאה סכומים נוספים בהתאם לעמדת המכס.
בתחילת שנת 2006 ניתן פסק-דין על ידי בית משפט השלום בתל-אביב בתיק אחר (ת.א. (ת"א) 99086/00 אופטקס מרכז האבטחה הישראלי בע"מ נ' מדינת ישראל-אגף המכס ומע"מ), במסגרתו קבע בית המשפט כי יש לסווג את אותם גלאים בפרט 85.31 הפטור ממכס. ערעור שהוגש על פסק-הדין נדחה על ידי בית המשפט המחוזי בסוף שנת 2007.
לנוכח פסק-דין זה, הגיש היבואן תביעה נגד אגף המכס ובמסגרתה תבע את השבת הכספים.
אגף המכס ביקש מבית המשפט למחוק חלק מן התביעה על הסף, מאחר והתביעה לגבי הרשימונים הוגשה לאחר יותר מ-3 חודשים מיום התשלום, ועל כן התביעה התיישנה. היבואן ביקש מבית המשפט להאריך את המועד להגשת התביעה עד למועד בו הוגשה בפועל. בנוסף, טען היבואן כי על חלק מן הרשימונים לא נרשם "אגב מחאה" מאחר והוא השלים עם קביעת המכס ולכן ביחס לרשימונים אלה, טען כי לא הייתה עליו חובה להגיש תביעה בתוך 3 חודשים.

 

החלטת בית המשפט:
בית המשפט קבע כי על אף שהמילים "אגב מחאה" לא נרשמו על חלק מן הרשימונים, המחלוקת שבין היבואן והמכס הייתה ידועה, ולא ניתן לקבל את טענת היבואן כי "השלים" עם קביעת המכס ולכן בחר שלא לרשום "אגב מחאה". בנוסף, ציין בית המשפט כי גם לו היה היבואן מעלה על הכתב את הויתור על עמדתו, ספק אם היה נמנע ממנו להגיש תביעה נגד אגף המכס, לאור פסק-הדין בתיק האחר (אופטקס).
בית המשפט קיבל את עמדת המכס וקבע כי יבואן חייב להגיש תביעה נגד המכס להשבת תשלומים ששולמו במחאה, תוך 3 חודשים מיום התשלום, ולא ניתן להאריך את המועד.
אגף המכס יוצג ע"י עו"ד א. סמרה מפרקליטות מחוז ת"א-אזרחי, היבואן יוצג ע"י משרד שדות ושות'.