בית המשפט למכס: הגזמתם!

עו"ד אליס אברמוביץ, עו״ד רפאל אוליאל
כב' השופט אפרים צ'יזיק מבית משפט השלום בחיפה קיבל, לפני מספר ימים, תביעה של יבואנית להשבת טובין, בנימוק כי הענישה שהושתה עליה על ידי רשות המסים הייתה מוגזמת בנסיבות העניין.
המחלוקת בין הצדדים החלה בתאריך 24.7.16, עת הגיעה לנמל חיפה מכולה שיובאה על ידי חברת גיל ט.ס. בע"מ. בבדיקה הפיזית של המכולה נתגלו 34 יחידות של מזגני אוויר מסוג חד פאזי, שלוש יחידות של מצננים מסוג תלת פאזי וכן חלקי חילוף בלתי מוצהרים, הטעונים תקן.
ביום 7.8.16 הגיש בעל השליטה בחברה, מר גיל שטיינברג, בקשה בכתב להשבת התפוס, במסגרתה הביע חרטה על מעשיו. במהלך החקירה, הודה שטיינברג כי הנחה את בנו להצהיר כי הוזמנו מזגנים מסוג תלת פאזי בלבד, אשר אינם מצריכים קבלת אישור תקן מטעם מכון התקנים (בהתאם לסיווגם בצו תעריף המכס ולתוספת לצו יבוא חופשי). בסמוך לאחר מכן, אף חתם שטיינברג על טופס בקשה להמרת משפט, במסגרתו הודה בציון פרטים כוזבים על גבי מסמכי היבוא, ובאי קבלת אישורי תקן מטעם מכון התקנים.
בעקבות ממצאי החקירה החליטה רשות המסים לדרוש משטיינברג ליתן הסבר בכתב בכל הנוגע למעשיו, והשיתה על היבואנית כופר כספי בסכום של 30,000 ₪.לאחר תשלום הכופר הוצא "אישור תפיסה", ובהמשך הודע ליבואנית כי הטובין המפרים חולטו, וכי היא רשאית להגיש לבית המשפט המוסמך תובענה להשבת הטובין המחולטים.
בבית המשפט, טענה היבואנית כי המזגנים שהוחרמו הוזמנו על ידי צה"ל בהזמנה דחופה, וכי הסיבה שבגללה לא פנתה למכון התקנים מבעוד מועד, ולא הצהירה על הטובין, נבע מתוך רצון למנוע את עיכוב העברתם לידי הצבא. עוד נטען, כי התנהלותה של היבואנית נבעה מתוך שיקול דעת שגוי ולא מתוך רצון להעלים מס, והראיה לכך היא תשלום המכס במלואו, ובנוסף תשלום הכופר שנקבע באופן מידי, בתוספת דמי אחסנה בסך של 17,000 ₪.
עוד טענה היבואנית, כי דרישת המכס להחרים את הטובין אינה סבירה ואינה מידתית, משום ששווים הכולל מוערך בסכום של כ – 20,000 ₪ בשעה ששוויי אחסונם עומד על 15,000 ₪, ומשכך המשמעות של החרמת הטובין הינה כי התובעת נאלצת לשלם מס בנוסף על הסכום אותו שילמה עד כה.
רשות המסים טענה, מנגד, כי קבלת האישורים הרלוונטיים טרם הליך הייבוא אינו עניין פורמלי, שכן מכון התקנים בודק ומאשר את תקינות שנאי המזגנים במטרה למנוע התכנות לפגיעות גוף אפשריות. לפיכך, אי המצאת אישור מתאים ממכון התקנים עובר ליבוא מעיד על התנהלות של ניסיון הברחה, בהתאם למשמעות המונח בסעיף 1 לפקודת המכס. עוד טענה רשות המסים, כי קיומם של מסמכי יבוא הכוללים פרטים כוזבים אשר נערכו על ידי אנשי היבואנית מהווה הצהרה כוזבת אשר מקנה למדינה זכות לחלט את הטובין בהתאם להוראת סעיף 204(9) לפקודת המכס, ומשכך אין לראות בטעות "טכנית גרידא".
באשר לגובה הכופר הדגישה רשות המסים כי שיעורו נגזר מערך הטובין, וכי לבית המכס מוקנה שיקול דעת נרחב להשית כופר כסף בשיעור של 25% עד 300% משווי הטובין, בהתאם לחומרת העבירה המוצגת בפני הוועדה. לטענתה, הסכום שנקבע משקף את חומרת מעשי היבואנית בעיני הוועדה, מעשים הכוללים זיוף מסמכים, הצהרה כוזבת, הברחה, שיבוש הליכי משפט ועדות שקר.
בית המשפט בחן את ההסבר של היבואנית לגבי הנזק הכלכלי שנגרם לה כתוצאה מעלויות אחסון הטובין, את נכונותה להגיש אישור תקן מתאים, וכן העניק משקל גם לחשיבות הטובין שחולטו לטובת הצבא. כנגד זאת, שקל בית המשפט את תשובתה הלקונית של הממונה על יחידת התפיסות, וקבע כי הממונה כלל לא נתנה את דעתה לאף לא אחת מטענות היבואנית. עוד נקבע, כי לא זו בלבד שרשות המסים כלל לא נתנה את דעתה בכל הנוגע לחוסר הפרופורציה שבין עלות המוצרים שהוחרמו, לבין גובה ההוצאות אשר נגרמו ליבואנית כתוצאה מהליך החילוט, אלא שגם מכתב התשובה לא הכיל כל נימוקים למעט פירוט טכני עובדתי בלבד, באופן שאף לא ניתן ללמוד מהם השיקולים שהיו בבסיס ההחלטה המנהלית. לסיום, התייחס בית המשפט באופן תקיף להסכמתה העקרונית של היבואנית להשבת הטובין בכפוף להמצאת אישורים מתאימים מטעם מכון התקנים, לתשלום דמי אחסנה בסכום של 15,500 ₪ ולתשלום חלף חילוט בסכום המגלם את שווים של המזגנים בסכום של 17,000 ₪, וקבע חד משמעית כי: "… אני סבור כי ההחלטה המנהלית המועלית בדרישת תשלום חלף חילוט, בנוסף לכל ההוצאות (תוספת דמי אחסנה, כופר) מביאה את התוצאה הסופית לתוצאה לא פרופורציונלית, מופרזת על פי כל קנה מידה, ובהתאם חוסר הפרופורציה מביא את התוצאה הסופית לתוצאה שאינה שייכת אל תוככי מתחם הסבירות. תוצאה לא סבירה, והנמקה שאינה מספקת, די בה כדי להצדיק קבלת התביעה.
נקבע, אפוא, כי על רשות המסים להשיב ליבואנית את הטובין שחולטו בתוך 3 ימים מיום המצאת אישור תקן, ובכפוף לתשלום דמי האחסנה עד לשחרור.
[ת"א 9289-12-16 גיל ט.ס. בע"מ נ' מדינת ישראל, החלטתו של כב' השופט אפרים צ'יזיק מיום 12.6.17, את היבואנית ייצג עו"ד יעקב לאור ואח', ואת רשות המסים ייצג עו"ד איתן לדרר מפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)].