בית המשפט: יש להתחשב במצבו הכלכלי של יבואן בבקשה לעיכוב ביצוע גביית חוב מס

 

אתמול (16.9.07) ניתנה החלטה חשובה על ידי בית משפט השלום בתל-אביב (השופט יונה אטדגי, בש"א 167702/07 ת.א. 42687/03 פולדיאן יעקב נ' מדינת ישראל-מנהל המכס ומע"מ), בעניין עיכוב ביצועו של פסק-דין המחייב את היבואן לשלם למכס גרעון במסי יבוא.

 

מעשה שהיה כך היה:

היבואן, יעקב פולדיאן, ייבא לישראל בקבוקי משקאות חריפים מהולנד, וצירף למסמכי היבוא תעודת Eur.1 לצורך קבלת פטור מתשלום המכס. המכס הישראלי פנה למכס ההולנדי וביקש לאמת את התעודות, והמכס ההולנדי השיב כי יש לפסול את התעודות. כתוצאה מכך, נדרש היבואן לשלם לרשות המסים מכס והפרשי מס קניה. היבואן הגיש תביעה בבית משפט השלום בתל-אביב ובה ביקש סעד הצהרתי לפיו הוא אינו חייב בתשלום המס. בית משפט השלום בתל-אביב דחה את התביעה, וכתוצאה מכך נדרש היבואן לשלם את הגרעון באופן מידי.
היבואן הגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק-הדין עד להכרעה בערעור שהוגש על ידו לבית המשפט המחוזי, כשהוא מנמק את הבקשה בכך שמצבו הכלכלי התדרדר, דבר אשר הוביל אותו למכור את עסקו לאחר. במסגרת הבקשה, טען היבואן כי יש להפחית את חובו היות וקנס הפיגורים (על אי תשלום חובו במועד) צריך להיות מוקפא במהלך ההתדיינות המשפטית, שארכה כחמש שנים.
בית משפט השלום בתל-אביב קיבל את טענת היבואן בעניין קנס הפיגורים, והפחית את החוב בהתאם.
בית המשפט ציין כי על אף שמול היבואן ניצבת במקרה זה המדינה, ועל כן היבואן לא יכול לטעון כי לו ייגבה החוב כעת, לא תוכל המדינה להשיב ליבואן את תשלומי המס (אם יתקבל ערעורו) – הרי שיש להתחשב במסגרת בקשה כזו גם במצבו הכלכלי של היבואן. בפני בית המשפט הובאו ראיות כי מצבו הכלכלי של היבואן קשה, דבר אשר הוביל אותו למכור את עסקו ולהפוך לשכיר.
בית המשפט ציין כי אין זה ראוי כי הוא עצמו ידון בסיכויי הערעור בבית המשפט המחוזי, היות ומדובר בערעור על פסק-דין שניתן על ידו, אך העיר כי מן הראוי שסוגיה זו – האם ניתן להוכיח מקורה של סחורה באמצעים אחרים, על אף פסילת תעודות מקור – תידון על ידי ערכאות גבוהות יותר.
בית משפט השלום בתל-אביב נעתר לבקשת היבואן לעיכוב ביצוע פסק-הדין ברובה המכריע, תוך שציין כי במסגרת בקשה שכזו יש מקום להתחשב במצבו הכלכלי הקשה של יבואן, כך שיהא עליו לשלם חלק מן החוב, ולהפקיד ערבויות מתאימות לכיסוי יתר החוב בתמורה לעיכוב הביצוע.
מאחר והיבואן הפקיד בידי המכס ערבות בנקאית על סך 300,000 ש"ח עוד בשלב הגשת התביעה, התיר בית משפט
השלום למכס לחלט מחצית ממנה (150,000 ש"ח) באופן מידי, וקבע כי יתרת הערבות תעוכב עד להכרעה בערעור.

בית המשפט קבע כי יתר הערבויות שהופקדו על ידי היבואן (עיקול רכבו, עיקול משקאות בבונדד ועוד) יישארו בתוקפן עד להכרעה בערעור ולא ייגבו כעת.

את הצדדים ייצגו משרד שדות ושות'- הח"מ (היבואן) ומר טל בן-משה מפרקליטות מחוז ת"א (המכס).

מהחלטה זו עולות מספר נקודות מעניינות:

1. עד כה ניתנו החלטות על ידי בתי המשפט בהן הוקפא קנס הפיגורים בגביית חובות מע"מ ומס בולים בלבד. החלטה זו של השופט אטדגי מרחיבה עניין זה גם לגביית חוב של מסי יבוא – מכס ומס קניה, ופותחת את הדרך בפני יבואנים להעלאת טענה בעניין זה במקרים המתאימים.

2. בדרך כלל, נוטים בתי המשפט לעכב ביצוע פסק-דין אשר ביצועו יגרום למצב "בלתי הפיך", כך לדוגמא בפסק-דין המורה על פינוי או הריסת נכס. בשגרה, לא נוטים בתי המשפט להורות על עיכוב ביצוע פסק-דין המורה על תשלום כסף, אלא במצבים שבו משולם הכסף לצד הנמצא בקשיים כלכליים ברורים, דבר אשר מעלה חשש כי לא יהיה ניתן לגבות ממנו את הכסף לו יתקבל הערעור. בענייננו, היות ומנגד ליבואן ניצבה המדינה, כמובן שלא ניתן לטעון כי היבואן יתקשה לגבות מן המדינה את הכסף לו יתקבל ערעורו, ולמרות זאת נאות בית המשפט להורות על עיכוב ביצוע.

3. בתי המשפט נחלקו בשאלה עד כמה יש לייחס חשיבות למצבו הכלכלי הקשה של יבואן המבקש עיכוב ביצוע. בעוד בחלק מן המקרים נדחתה בקשת יבואן לעיכוב ביצוע על אף שהוכיח מצב כלכלי קשה, בחלק מן המקרים התקבלה הבקשה. החלטת השופט אטדגי מיום 16.9.07 קובעת את "שביל הזהב" שעל פיו יש לנהוג במצבים אלו: כאשר מוכיח יבואן כי מצבו הכלכלי קשה, יש להורות על תשלום חלק מן החוב, ולעכב את גביית יתר החוב בתמורה להפקדת ערבויות מתאימות. לטעמנו, החלטה זו של השופט אטדגי מבצעת את האיזון הנאות בעניין.