בית המשפט חייב יבואן בהפקדת ערובה להוצאות המוביל הימי, והורה על מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת הביטוח בשל "שינוי חזית"

 

לאחרונה (20.9.07) ניתנו שתי החלטות על ידי בית משפט השלום בחיפה (השופטת ניצה שרון, בש"א 19627/06 ו- בש"א 6299/07 ת.א. (חי') 18527/06 ריסורסס חברה לייעוץ וניהול חקלאי ומזון בע"מ נ' מגדל חברה לביטוח ואח'), האחת בעניין חיוב התובעת בהפקדת ערובה, והשנייה בעניין מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח.

סיפור המעשה:
למטענו של היבואן (חברה ריסורסס) נגרם נזק במהלך היבוא. היבואן הגיש תביעה נגד המוביל הימי, סוכן האוניות, נמל חיפה וכנגד חברת הביטוח.
עוד בטרם החל הדיון בבית המשפט, ביקש המוביל הימי לחייב את היבואן להפקיד ערובה בסך 80,000 ש"ח להבטחת הוצאותיו בניהול המשפט, תוך שטען כי מדובר בתביעת סרק ומאחר והיבואן היא חברה בע"מ. היבואן התגונן בטענה כי אחריותו של המוביל הימי נובעת מהתחייבותו בשטר המטען ובאחזקתו במטען לאחר פריקתו, ועל כן אין המדובר בתביעת סרק.
בית המשפט ציין כי בשגרה יש מקום לחייב תובעת שהיא חברה זרה בתשלום ערובה, היות ואין לה נכסים בישראל, דבר המקשה על גביית הוצאות המשפט כנגדה. בית המשפט ציין כי רציונל נוסף לחיוב חברה בע"מ (ישראלית וזרה כאחד) בהפקדת ערובה הוא כי רק החברה מודעת למצבה הכלכלי וליכולתה לשאת בתשלום הוצאות משפט. לגופו של עניין, קבע בית המשפט כי היבואן לא העלה טענות בדבר מצבו הכלכלי ובדבר יכולתו לשאת בהוצאות משפט לו תידחה תביעתו, ועל כן חייב בית המשפט את היבואן בהפקדת ערבות על סך 20,000 ש"ח.
החלטה נוספת אשר ניתנה באותו תיק נגעה לעניין מחיקת סעיפים בכתב ההגנה של חברת הביטוח. היבואן טען כי במכתבה של חברת הביטוח בו נדחתה בקשתו לפיצוי נטענו דברים מסוימים, בעוד בכתב ההגנה של חברת הביטוח הועלו סיבות חדשות אשר חורגות ממכתב הדחייה המקורי.
בית המשפט קבע כי טענת חברת הביטוח כי האריזה הייתה לקויה וכי הנזק נגרם כתוצאה מטבע הבריאה הינן טענות חדשות אשר לא הועלו קודם לכן, והורה על מחיקתן מכתב ההגנה. בניגוד לכך, קבע בית המשפט כי טענות חברת הביטוח בדבר אירועים שהתרחשו לאחר שליחת מכתב הדחייה, כמו חובתו של היבואן להקטנת הנזק – על ידי מכירת המטען לצד שלישי, הינן טענות שמותר להעלות בכתב ההגנה ועל כן דחה את בקשת היבואן למחקן.
את הצדדים ייצגו עו"ד ג'ון הריס ואח' (היבואן), עו"ד אילן אורלי ושות' (חברת הביטוח) ועו"ד ליאורה גרושקביץ (נמל חיפה).