בית המשפט העליון עיכב העברת מסמכי יבואן מקביל ממשרד הבריאות לחברת קולגייט

 

לאחרונה (16.9.07) ניתנה החלטה על ידי בית המשפט העליון (השופט י' אלון, עע"ם 7295/07 איינשטיין צור ייבוא ייצוא וסחר בינלאומי בע"מ נ' מדינת ישראל ואח') בעניין עיכוב ביצוע פסק-דין המורה על העברת מסמכים ממשרד הבריאות לחברת קולגייט, הנוגעים לבקשה לרשיון יבוא משחות שיניים.

סיפור המעשה: חברת איינשטיין צור יבוא יצוא וסחר בינלאומי (היבואן המקביל) הגישה למשרד הבריאות בקשה לקבלת רשיון יבוא למשחות שיניים. חברת קולגייט ברזיל הגישה בקשה למשרד הבריאות לקבל לידיה העתקים מן המסמכים שהגיש היבואן המקביל לצורך קבלת רשיון היבוא, אשר כללו בין היתר פרטים אודות תפקידם וריכוזם של המרכיבים במשחת השיניים, הצהרה בנוגע לאופן ייצורם של חומרי הטעם במשחה, תעודה המפרטת את הבדיקות שנערכו למוצר ותוצאותיהן, ומסמך הכולל הסברים בנוגע לקודי הסימון שעל האריזה ועל השפורפרת. היבואן המקביל התנגד לכך, והגיש עתירה מנהלית כנגד משרד הבריאות ובה ביקש מבית המשפט המחוזי בירושלים לאסור על משרד הבריאות להעביר את המסמכים כאמור, תוך שטען כי חשיפת המסמכים תאפשר למתחריו לייצר מוצרים זהים, דבר אשר יפגע בו קשות.
חברת קולגייט ברזיל טענה כי מדובר במסמכים שהופקו על ידה היות ומדובר במוצר שלה, ועל כן אין המדובר בסוד השייך ליבואן המקביל. משרד הבריאות אף הוא תמך בעמדת קולגייט ברזיל.
בית המשפט המחוזי בירושלים (פסק-דין מיום 21.8.07, עת"מ 1143/06 איינשטיין צור ייבוא ייצוא וסחר בינלאומי בע"מ נ' מדינת ישראל ואח') דחה את עתירת היבואן המקביל ולמעשה התיר למשרד הבריאות להעביר את המסמכים לקולגייט ברזיל.
היבואן המקביל הגיש ערעור לבית המשפט העליון ובמקביל ביקש כי העברת המסמכים לקולגייט ברזיל תעוכב עד להכרעה בערעור שהוגש על ידו.
בית המשפט העליון קבע כי באם יועברו כעת המסמכים לעיונה של קולגייט ברזיל, ובעתיד יתקבל ערעורו של היבואן המקביל, אזי הערעור יהיה "אקדמי" בלבד, היות והמסמכים כבר נחשפו ומדובר במצב בלתי-הפיך. לנוכח זאת, עיכב בית המשפט העליון את העברת המסמכים לידי קולגייט ברזיל עד להכרעה בערעור. עוד ציין בית המשפט העליון כי מקריאת כתב הערעור של היבואן המקביל עולה כי לא ניתן לומר שמדובר בערעור סרק חסר סיכוי.

את הצדדים ייצגו עו"ד יהלום (היבואן המקביל), עו"ד בריסקמן (משרד הבריאות) ועו"ד שאולסקי (חברת קולגייט ברזיל).