בית המשפט המחוזי אישר: הוכחת ארץ ייצור הטובין – לא רק על פי תעודת מקור רשמית

 

ביום 13.12.12 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בערעור אותו הגיש אגף המכס והמע"מ נגד פסק דינו של בית משפט השלום בעניין הוכחת ארץ מקור הטובין, כאשר ישנו חשד לארץ מקור עוינת (ע"א (ת"א) 31274-11-10 מדינת ישראל נ' מיאל אימפקס (1986) בע"מ).
עובדות המקרה:
המשיבה, העוסקת ביבוא מזון, ביקשה לשחרר מהמכס משלוח של פיסטוקים אשר יובא מטורקיה. בית המכס חשד כי מקור הפיסטוקים הינו באיראן, מדינת אויב, ולכן סירב לשחרר את משלוח הפיסטוקים. בנוסף, נפתחה חקירה נגד מנהל החברה ונתפסו מסמכי החברה בעניין.
המשיבה טענה, כי מקור הטובין הוא בטורקיה. לצורך הוכחת טענתה, הסתמכה המשיבה על תעודה רשמית ממשרד החקלאות הטורקי, המצהיר כי מקור הטובין הוא בטורקיה. כמו כן, הביאה המשיבה ראיות נוספות: הסכם עם הספק הטורקי וכן חוות דעת המחלישה את הבדיקה המדעית אותה ביצע אגף המכס והמע"מ, בכדי להראות כי הפיסטוקים גודלו באיראן ולא בטורקיה.
המכס, בערכאה הראשונה, הסתמך בהחלטתו כי מקור הטובין באיראן, בין היתר, על היעדר תעודת המקור, על בדיקת מעבדה בנוגע להרכב הכימי של הפיסטוקים, המראה כי הרכבם הכימי מתאים בהסתברות של 99% לפיסטוקים שגודלו באיראן, וכן על העובדה כי כמות הפיסטוקים המוצהרים כמיוצרים בטורקיה נמוכה משמעותית מהכמות שמיובאת בפועל לישראל.
בית משפט השלום קבע כי המסמכים אותם הגיש התובע (המשיב בערעור) הינם מספיקים להוכחת מקור הטובין, דהיינו – טורקיה. בית המשפט דחה את טענות הנתבע, וציין כי בבדיקת המעבדה הכימית שבוצעה בפיסטוקים אין ודאות מוחלטת וכן שהגבול המשותף בין טורקיה לאיראן עלול לטשטש את ההבחנה הכימית בין פיסטוקים מתוצרת טורקית לבין פיסטוקים מתוצרת איראן.
על פסק דינו של בית משפט השלום, הגיש אגף המכס והמע"מ ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
החלטת בית המשפט המחוזי בערעור:
בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המכס. בית המשפט המחוזי קבע כי פסק דינו של בית משפט השלום וקביעותיו הינן סבירות ואין להתערב בהן. בית המשפט המחוזי ציטט את פסק הדין מבית משפט השלום שקבע כי חשבון עסקה, חשבון ספק, חוזה רכישה וכן תעודה רשמית של משרד החקלאות הטורקי הינם מסמכים מספיקים בכדי לבסס את המסקנה בדבר מקור הטובין, במקרה זה: טורקיה.
בית המשפט קבע כי תעודת מקור אינה ראייה קונקולסיבית להוכחת מקור טובין, וכי אי הגשת תעודת מקור אינה מונעת מיבואן מלטעון כי ארץ ייצור הטובין הינה בטורקיה.