בית המשפט גזר את עונשם של קבוצת נאשמים שהבריחו טובין באמצעות הדואר

 

בימים אלה (30.8.09) ניתן גזר דין על ידי בית המשפט השלום בתל אביב (סגנית הנשיא ח. כוחן, ת.פ. 3902/07 מדינת ישראל פרקליטות מחוז ת"א פלילי נ' משה ווקנין ואח'), שבמסגרתו הטיל בית המשפט מאסר בפועל ועל תנאי, עבודות שירות וקנסות, על חמישה נאשמים, שהועמדו לדין בגין הברחת חבילות של טובין באמצעות דואר חבילות.
עובדות המקרה וטענות הצדדים:
במסגרת חקירה סמויה של המשטרה, התברר כי עובד דואר קיבל לידו חבילות והעבירן לאחרים, תמורת שוחד או טובת הנאה, מבלי שהוצגו בפניו אישורים מהמכס או אישורים אחרים כמתחייב על פי החוק. בדרך זו הוברחו לארץ טובין שונים, ביניהם שתי חבילות ובהן כדורי ויאגרה מזוייפים, אשר אחת מהן נתפסה ואילו השנייה מצאה את דרכה לשוק, שש חבילות טלפונים סלולאריים ואביזרים נלווים, וכן שלוש חבילות ובהן אביזרי אופנה מזוייפים. הנאשמים הינם חלק מקבוצת עבריינים שהועמדו לדין בגין הברחת הטובין ונמצאו אשמים. במסגרת הברחת הטובין, נמנעו הנאשמים מתשלום מס כמתחייב על פי חוק והפרו סימני מסחר ופגעו קשה במוניטין של חברות המקור, אשר את מוצריהם זייפו. עובד רשות הדואר הורשע בקבלת שוחד, וחברים אחרים בקבוצה הורשעו במתן שוחד. המדינה ביקשה להטיל על הנאשמים מאסר בפועל. הנאשמים הדגישו את עברם הנקי, ואת היותם נשואים וחלקם אבות לילדים קטנים, וביקשו להימנע ממאסר בפועל.
גזר דינו של בית המשפט:

בית המשפט קבע כי חומרתן של העבירות זועקת לשמיים. נפסק כי הברחת כדורי הויאגרה פוגעת במוניטין ובסימן המסחר של היצרנית, פוגעת בבריאות הציבור שכן מדובר בכדורים מזוייפים, ופוגעת בשמה הטוב של מדינת ישראל. עבירת השוחד נחשבת במהותה לעבירה חמורה שהמשחיתה כל חלקה טובה בשירות הציבורי. נקבע כי עובד ציבור שמעל באמון וניצל לרעה את מעמדו ואת סמכותו, ראוי לכל גינוי. עבירות הפוגעות בקניין רוחני, ובמקרה דנן הפרת סימני מסחר, הפכו לנגע שהתפשט במדינתנו והן פוגעות בסחר המקומי כמו בסחר הבינלאומי. נוכח התפשטות התופעה, מדינת ישראל נמצאת ברשימה השחורה של מדינות שבתחומן מבוצעות עבירות מסוג זה. עבירות מס הינן רעה חולה הפוגעת בקופה הציבורית של הכלל. בענייננו, צוין כי מדובר בהשתמטות בסכומי ענק, וכבר נקבע כי העונש הראוי לעבירות מסוג זה הינו עונש מאסר. בית המשפט קבע כי עובד הדואר היה הדמות הדומיננטית בביצוע העבירות, עמד בראש הפירמידה ואף נטל שוחד, ומשכך, ראוי הוא לעונש משמעותי. בית המשפט הדגיש כי העונש המקסימלי המוסכם אליו הגיעו הצדדים מקל עם הנאשם, ואילו הצדדים היו משאירים את קביעת העונש לשיקול דעת בית המשפט, היה נגזר עליו עונש חמור מהמוסכם. בסופו של דבר, בית המשפט הטיל על עובד הדואר 30 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי, וכן תשלום קנס ופיצוי ליצרנית כדורי הויאגרה. על שני נאשמים נוספים הוטלה שנת מאסר בפועל, ואילו על שנים נוספים הוטלו עבודות שירות. הנאשמים יוצגו על ידי עו"ד שי נדל, עו"ד קופרמן, עו"ד סננס, עו"ד נוי ועו"ד בן נון. המדינה יוצגה על ידי עו"ד קרמני.