בית המשפט אישר לסוכן מכס להמשיך בהליכי הוצאה לפועל כנגד לקוחו, יצרן טקסטיל

 

בימים אלה (16.8.09) ניתן פסק דין על ידי בית משפט השלום בחיפה (השופטת אריקה פריאל, ת.א. 8044/06לויד ים התיכון (ב.ב.) בע"מ נ' גרבי גבור ספורט אלפא בע"מ), במסגרתו אישר בית המשפט לסוכן מכס להמשיך בהליכי הוצאה לפועל כנגד לקוחו, יצרן טקסטיל, ודחה את טענות ההגנה של יצרן הטקסטיל.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברת לויד ים התיכון (סוכן המכס) עוסקת במתן שירותי עמילות מכס. חברת גרבי גבור ספורט (היצרן) עוסקת בייצור מוצרי טקסטיל בישראל, ומבצעת חלק מעבודות התפירה בירדן. סוכן המכס התקשר בחוזה עם היצרן למתן שירותי עמילות מכס לצורך העברת מוצרי הטקסטיל לירדן והחזרתם, ונעזר לצורך כך גם בסוכן מכס ירדני.
היצרן העביר לסוכן המכס שיק ע"ס כ-50,000 ש"ח, ומשניסה היצרן להפקידו, השיק חולל ולא כובד בשל הוראת ביטול שניתנה על ידי היצרן. סוכן המכס הגיש בקשה לביצוע שטר ללשכת ההוצאה לפועל בחיפה, והיצרן הגיש התנגדות לביצוע השטר, והתיק הועבר לבית המשפט.
היצרן טען כי השיק נמסר לסוכן המכס לצורך תשלום שכרו של סוכן המכס הירדני, אך סוכן המכס הישראלי השתהה ולא שילם לסוכן המכס הירדני במועד, ולכן שילם היצרן ישירות לסוכן המכס הירדני את שכרו, והורה לבטל את השיק שניתן לסוכן המכס הישראלי.
במהלך הדיון בבית המשפט הסתבר הצדדים הגיעו להסכמה עקרונית על סיום הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט, אך חברת החשמל לישראל בע"מ הגישה בקשה לפירוק כנגד היצרן, וניתן צו האוסר על ביצוע כל שינוי בנכסי היצרן.

פסק דינו של בית המשפט:
בית המשפט קבע כי מאחר וסוכן המכס מחזיק בשטר (שיק), עומדת לטובתו ההנחה כי נתן תמורה בעד תשלום זה, ונטל ההוכחה להפריך זאת מוטל על היצרן. במקרה, קבע בית המשפט כי היצרן נכשל בהוכחת גרסתו היות ובטעות לא הביא עדים היות וסבור היה כי הסכסוך יסתיים בפשרה. בית המשפט ציין כי על פי עדותו מנהל סוכן המכס, השיק נמסר לו ללא קשר לחוב אפשרי לסוכן המכס הירדני, וכי עד זה הוסיף וציין כי בשלב מסוים שילם היצרן כספים ישירות לסוכן המכס הירדני אך היה זה מאחורי גבו של סוכן המכס הישראלי המכס ובמטרה להימנע מתשלום עמלה לו הוא זכאי. בית המשפט קיבל את עדותו של סוכן המכס ודחה את התנגדות היצרן להמשך הליכי ההוצאה לפועל נגדו.
בסופו של דבר, התיר בית המשפט לסוכן המכס להמשיך בהליכי הוצאה לפועל נגד היצרן לגביית השיק, וחייב את היצרן בשכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪, וכן בהחזר אגרת המשפט.
שמות באי כוח הצדדים לא פורטו בפסק הדין.