ביז פורטל, 3 בדצמבר 2017

כחלון היסטרי – האם יש הצדקה להורדת מס חברות בישראל?