עמיחי טיסמבאום

עמיחי טיסמבאום עוסק בליטיגציה בתחום האזרחי-מסחרי ומטפל בתיקים הכוללים סוגיות משפטיות מורכבות, תובענות ייצוגיות ותחרות בלתי הוגנת.

לשכת עורכי הדין בישראל, 2015

עברית ואנגלית

האוניברסיטה העברית בירושלים, תואר ראשון במשפטים, 2014

• עורך דין במשרד איתן, מהולל & שדות, 2015-היום;

גלובס, 20 ביוני 2016

ביהמ"ש: מנכ"ל אלביט מערכות יעיד בעקבות תביעה שהגיש יזם
נגישות