עופר כהן-צדק

פרטי התקשרות

09-9726000

09-9726001

עופר כהן-צדק מייצג חברות וגופים גדולים במשק בכל הערכאות השיפוטיות והמעין-שיפוטיות ובהליכי גישור ובוררות.

עופר כהן-צדק הינו מומחה במשפט המסחרי, תובענות ייצוגיות, תביעות נגזרות, מכרזים, חוזים ומקרקעין ובעל ניסיון עשיר בתחומים אלה, לרבות בייצוג חברות עסקיות בהליכים לאישור פרסומות בפני הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

לשכת עורכי הדין בישראל, 1996.

עברית, אנגלית.

אוניברסיטת תל-אביב, תואר ראשון במשפטים, 1995.

• שותף במשרד איתן, מהולל & שדות, 2011-היום;
• שותף במשרד שדות ושות', 2011-2002.

מרצה בנושא "אומנות הליטיגציה – החקירה הנגדית" בלשכת עורכי הדין.

תובענות ייצוגיות: הודעה לצדדים שלישיים

עו"ד עופר כהן-צדק הודעה לצד שלישי הוא הליך המוגש על ידי נתבע בגדרה של תובענה שהוגשה...

סילוק תביעות ייצוגיות על הסף – מכשיר לסינון תביעות לא ראויות

עו"ד עופר כהן-צדק מאז כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות בשנת 2006, גבר השימוש במכשיר התובענה...

גילוי סודות מסחריים בהליכי משפט

עו"ד עופר כהן-צדק במסגרת ניהול ההליכים בבתי המשפט נדרשים, בדרך כלל, בעלי הדין לקיים חובות גילוי...

הטעיית הצרכן בפרסומת בטלוויזיה

עו"ד עופר כהן-צדק נושא הטעיית הצרכן בפרסומות בטלוויזיה נדון לאחרונה מספר פעמים בערכאות שיפוטיות. סוגיה מעניינת...

חוק התובענות הייצוגיות

עו"ד עופר כהן-צדק לאחרונה, לקראת תום הקדנציה של הכנסת הקודמת, נתקבל חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-2006. מטרתו...
נגישות