נטלי הירשברנד מייכור - עורכת דין


נדל''ן

פרטי התקשרות

09-9726042

09-9726001

לשכת עורכי הדין בישראל, 2017

עברית, אנגלית

אוניברסיטת בר אילן, LL.B. בהצטיינות, 2016

עורכת דין, איתן מהולל שדות, 2018-היום
מתמחה, מחלקת נדל"ן, נשיץ ברנדס אמיר, 2017-2016