פרטי התקשרות

09-9726063

09-9726001

לשכת עורכי הדין בישראל, 2019

עברית, אנגלית, רוסית

המרכז הבינתחומי הרצליה, LL.B., 2019
המרכז הבינתחומי הרצליה, תואר ראשון בממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, 2017

עורכת דין, איתן מהולל שדות, 2019-היום
מתמחה, איתן מהולל שדות, 2017-2019