פרטי התקשרות

09-9726007

09-9726001

עו"ד בר איצקוביץ מעניקה ליווי וייעוץ משפטי בתחום הדיור המוגן והמשפט המסחרי. בנוסף על כך, עוסקת בר בליווי וייעוץ משפטי בעסקאות נדל"ן במגוון תחומים.

לשכת עורכי דין בישראל, 2017

עברית, אנגלית

אוניברסיטת בר אילן, LL.B., 2016

עורכת דין, איתן מהולל שדות, 2019-היום

עורכת דין, יוסי אברהם ושות' עורכי דין, 2017-2019

מתמחה, אפשטיין רוזנבלום מעוז עורכי דין (ERM), 2016-2017