עו"ד אלעד רשטיק מייצג ומלווה חברות פרטיות וציבוריות לאורך שלבי התפתחותן, החל מתחילת דרכם של מיזמים צעירים וחברות הזנק (Start-Up), דרך חברות המתמודדות עם אתגרים עסקיים שוטפים וכלה בחברות בוגרות עם היקף פעילות בקנה מידה עולמי. 

אלעד מייצג מספר חברות ציבוריות מובילות ומלווה אותן באופן שוטף וצמוד. במסגרת זו מעניק אלעד ליווי משפטי בנוגע לכלל פעילותן וענייניהן המסחריים. בנוסף, הוביל אלעד הנפקות ציבוריות ופרטיות רבות, במסגרת גיוסי הון וחוב, לרבות הנפקות ראשונות לציבור (IPO) בישראל. לאלעד מומחיות ייחודית בממשל תאגידי (Corporate Governance), לרבות טיפול בעסקאות בעלי עניין, ניהול סכסוכים בין בעלי מניות, מדיניות תגמול בכירים ועוד, והוא ליווה עשרות חברות בתהליכים הקשורים לנושאים אלו.

בשנים האחרונות, היה אלעד מעורב בייצוג לקוחות בעסקאות מיזוג ורכישה (M&A) של חברות שונות. כמן כן, צבר אלעד ניסיון רב בייעוץ ללקוחות במגוון רחב של עסקאות מסחריות.

אלעד מכהן כדירקטור בחברת חיתום והפצה, וכחבר בוועדת ניירות ערך ושוק ההון של לשכת עורכי הדין.

לשכת עורכי הדין בישראל, 2011

עברית, אנגלית

המרכזי הבינתחומי הרצליה, LL.M., התמחות במשפט עסקי, 2009

המרכז הבינתחומי הרצליה, LL.B. עם חטיבת לימודים בממשל, 2009

בוגר התכנית ללימודי משפט אירופי עסקי, הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת היינריך היינה (דיסלדורף, גרמניה), 2010

שותף, איתן מהולל שדות, 2019-היום

שותף, יוסי אברהם ושות', 2011-2019