פרטי התקשרות

09-9726061

09-9726001

אלדר עומד בראש מחלקת תשתיות, אנרגיה ומימון פרויקטים במשרד.

אלדר הצטרף למשרד לאחר שכיהן בתפקיד סגן בכיר ליועץ המשפטי במשרד האוצר, הממונה על תחומי האנרגיה, מימון-פרוייקטים, מימון החוב הממשלתי, והנדל"ן. בתחומים אלה, ייצג אלדר את הממשלה בעסקאות בינ"ל מורכבות, והוביל מטעמה סגירות פיננסיות, רפורמות מבניות, הסדרי נכסים, ותיקוני חקיקה רבים.

אלדר ליווה פרויקטים בתחום האנרגיה, התחבורה, קריות ממשלה, בתי-משפט ועוד. בשנים האחרונות הוביל אלדר מטעם הממשלה סגירות פיננסיות של פרויקטים רבים, ביניהם תחנת-כוח תרמו-סולאריות (שקתות) (120 MW), תחנת-כוח תרמו-סולאריות (מגדל שמש) (120 MW), תחנת כוח פוטו-וולטאית (30 MW), תחנת-כוח קונבנציונאלית (440 MW), ופרוייקטים של דיור להשכרה. אלדר כיהן כיו"ר הועדה לסטנדרטיזציה במכרזי BOT ממשלתיים, יחד עם ראש חטיבת הפרוייקטים באגף החשב הכללי.

אלדר ליווה הנפקות פרטיות וציבוריות של אגרות-חוב ממשלתיות באירופה ובארצות הברית, וייצג את הממשלה בהסדרי סליקה והסכמי ניהול התשלומים מול תאגידים פיננסיים בינ"ל שונים, ובהסכמי גידור ובטוחות (ISDA) מול בנקים זרים להשקעות.

אלדר ייעץ לממשלה בשינויים מבניים רבים במשק בתחומי האנרגיה (רפורמה ברשות החשמל, רכישת מניות החברה לישראל בבז"ן ופיצול בתי הזיקוק), התכנון והבניה (העברת מינהל התכנון למשרד האוצר, הקמת הותמ"ל, הקמת הות"ל), מקרקעי-ישראל (הקמת רשות מקרקעי ישראל, העברת בעלות מהמדינה לחוכרים), תקשורת (הוספת ערוץ טלוויזיה מסחרי שני, ניידות מספרים בסלולר, הפיכת רשות הדואר לחברה), ועוד. אלדר הכין את הצעות החוק הנדרשות לביצוע השינויים המבניים כאמור, וליווה את הליכי חקיקתם בכנסת עד השלמתם.

אלדר כיהן כיועץ המשפטי של ועדות מכרזים רבות, וביניהן ועדת המכרזים לליווי ההקמה של תחנת-כוח במישור-רותם, ועדת המכרזים להקמת תחנות-כוח סולאריות בנגב, ועדת המכרזים לרכישה ומכירה של גז טבעי, ועדת המכרזים להקמת הרכבת הקלה בתל-אביב, ועדת המכרזים לניהול החוב הממשלתי (חוב מקומי וחוב זר), ועדת המכרזים להקמת קרנות המנוף (קרנות לאשראי חוץ-בנקאי), וועדת מכרזים להקמת קריות הממשלה ובתי המשפט.

תחומי פעילות:
אנרגיה , תחבורה, תשתיות ונדל"ן.

תחומי מומחיות:
משפט מינהלי ורגולציה, חוזים ומכרזים , מימון פרויקטים , קנין ושעבודים.

לשכת עורכי הדין בישראל, 1998

עברית, אנגלית

תואר שני במשפטים, האוניברסיטה העברית – 2005
תואר ראשון במשפטים (חטיבה עסקית), אוניברסיטת בר-אילן – 1997

• סגן בכיר ליועץ המשפטי במשרד האוצר, 1998- 2016;
• עורך דין במשרד איתן, מהולל & שדות, 2017-היום;

כלכליסט, 6 באוקטובר 2017

מדוע המדינה מתערבת במכרזי תשתיות גם כשהיא לא משקיעה בהם מכספה?

דה מרקר, 30 באוגוסט 2017

מה למדנו מבוררות הרכבת הקלה

גלובס , 27 ביוני 2017

לווים בלי שיעבודים צפים

גלובס, 4 במאי 2017

נת"ע מנסה לבטל את מכרז מערכת האיתות של הקו האדום

גלובס, 20 במרץ 2017

היועמ"שים ממהרים להגיד "לא חוקי"- זה מוביל לאובדן האמון