תאגידים ושוק ההון

 

מחלקת שוק ההון של משרד איתן מהולל שדות מתמחה בטיפול מקיף בכל היבטי הדין של גיוסי הון וחוב לחברות ישראליות פרטיות וציבוריות, בגיוסים פרטיים וציבוריים בישראל ומחוץ לישראל, ובהתמודדות עם משטר הממשל התאגידי וחובות הדיווח החלים עליהן.

חלק ניכר מפעילות המחלקה מוקדש לליווי חברות בעסקאות מיזוג ורכישה (M&A), בייחוד אלו הדורשות ידע וניסיון בהפעלת אמצעים פחות קונבנציונליים כגון מיזוגים משולשים הופכיים (Reverse Triangular Mergers), רכישות ממונפות (MBO/LBO), ביצוע בדיקות נאותות (due diligence) חוצות אזורי שיפוט וכרוכות בתחומי דין מולטי-דיסציפלינאריים. בנוסף, המחלקה מסייעת לדירקטוריונים וליזמים בנושאים רלוונטיים שונים.

 

ליווי בגיוסי הון וחוב ברחבי העולם

המחלקה מלווה חברות ויזמים החל מהשלבים הראשונים של המיזם (seed) ועד וכולל הנפקות לציבור ורישום ני"ע למסחר בבורסות בישראל, בארה"ב ובאירופה, ומלווה גם חתמים ישראלים וזרים בהליכי גיוס הון וחוב מהציבור בישראל ובחו"ל. למחלקה ניסיון נרחב בגיוסי הון וחוב בזירות מגוונות לרבות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בורסות בארה"ב (כולל NASDAQ, NYSE), בורסות באנגליה (כולל LSE, AIM) ושווקי ניירות הערך העיקריים באירופה (EuroNext, Easdaq), כולל בלגיה, שוויץ, גרמניה ואיטליה.

מומחיות המחלקה כוללת ליווי במילוי חובות רגולטוריות החלות על חברות ציבוריות ובעלי ענין בישראל ובחו"ל, לרבות חובות דיווח, שקיפות וגילוי, וחובות אחרות לפי תקנות וחוקי ניירות ערך וחברות, הנחיות רשויות ניירות הערך והבורסות השונות בישראל ובמדינות רלוונטיות נוספות.


ליווי משפטי שוטף

המחלקה מלווה מקבלי החלטות וחברות פרטיות וציבוריות, הן בכל הקשור להיבטי הרגולציה התאגידיים הכרוכים בפעילותן השוטפת והן בממשקים עם דיני ניירות הערך:

  • ייצוג חברות הזנק ויזמים בעסקאות מימון פרטיות, בעיקר בעסקאות חוצות גבולות (CrossBorder) ובליווי עסקאות מינוף בנקאי (לרבות re-financing).
  • ייצוג משקיעים פרטיים ומוסדיים לרבות משקיעים מתוחכמים, קרנות הון סיכון, חממות טכנולוגיות וחברות יישום של אוניברסיטאות ושל גורמים עסקיים פרטיים.
  • ליווי חברות מגייסות, יזמים, משקיעים ופלטפורמות גיוס בפעילות גיוס המונים על פי הוראות הדין שקדמו לתיקוני החקיקה העדכניים בנושא זה, וכן במסגרות המשוכללות שנכנסו לתוקף לאחר תיקוני החקיקה בנושא. סיוע ביצירת תשתית לגיוסי המונים וליווי רכזי הנפקה וחברות מגייסות בגיוסי הון וחוב באמצעות פלטפורמות אלו.
  • טיפול בתוכניות אופציות, לרבות אופציות לעובדים, ליועצים ולנושאי משרה בכירה, תוכניות פאנטום והסדרי תגמולים אלטרנטיביים, כולל התנהלות מול רשויות הבורסה.
  • ייעוץ שוטף לדירקטוריונים וליזמים בהיבטי הרגולציה של דיני חברות ודיני ני"ע, לרבות הנחיות רשות ני"ע והבורסה, דיני הממשל התאגידי הישראלי המתגבשים, דיני הממשל התאגידי הקיימים בבורסות בחו"ל ועוד.
  • ליווי חברות בהיערכות לקראת ובהליכי גיבוש ואימוץ תכנית אכיפה פנימית יעילה, ביישום מדיניות תגמול וביישום עקרונות ממשל תאגידי מחויבים וולונטאריים.


צוות המחלקה

לשותפי המחלקה ניסיון של למעלה מ-25 שנים בייצוג יזמים, חברות מנפיקות, חתמים וחברות ציבוריות שניירות ערך שלהן נסחרים בבורסות בישראל, בארה"ב ובאירופה, בליווי עסקאות גיוס הון וחוב בבורסות הגלובליות ומחוצה להן, בליווי עסקאות פיננסיות ועוד. במשותף היו השותפים מעורבים ביותר מ-100 תשקיפים והם ממשיכים ללוות רבות מהחברות המונפקות גם לאחר ההנפקה.

קרא/י עוד

העלאת שיעור התמלוגים על זכויות נפט - מה הדין?

עו"ד איתן שמואלי הדיון הציבורי הסוער סביב כוונת האוצר להעלות את שיעור התמלוגים למדינה על תגליות...

שינויים בהשתתפות בעלי מניות בחברות ציבוריות באסיפה כללית

עו"ד איתן שמואלי החל מה- 1 באפריל 2006 יוכלו בעלי מניות בחברות ציבוריות להשתתף באופן פעיל...

חידושים בתקנות ניירות ערך - הצעה על פי טיוטה של תשקיף, והודעה משלימה לתשקיף

עו"ד איתן שמואלי, עו"ד יניב גרוסמן שורה של קבצי תקנות נכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2007,...

תשקיף מדף- מהו?

עו"ד איתן שמואלי רפורמה חשובה בשוק ההון הישראלי יצאה לדרך בחודש דצמבר האחרון אשר מאפשרת לחברות...

רשות ניירות ערך מוסמכת להטיל עיצום כספי בגין עבירות על פי חוק ניירות ערך

עו"ד איתן שמואלי לאחרונה, אושר בכנסת, תיקון מס' 33 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("החוק") אשר יכנס...

חובת ההגינות של בעל מניות רוב כלפי המיעוט בעקבות מיזוג על רקע עסקת מכתשים אגן וחברת ChemChina

עו"ד איתן שמואלי; עו"ד גרגורי אירגו אחת ההחלטות השיפוטיות שמשכו תשומת לב ציבורית רבה בתקופה האחרונה...

ניגודי עניינים של משקיעים מוסדיים במקרה של אחזקות צולבות - הפתרון מתחת לפנס

עו"ד איתן שמואלי שאלת קיומם של ניגודי עניינים בהצבעות של משקיעים מוסדיים עלתה לאחרונה לחדשות, בעקבות...

אחריות דירקטורים כלפי נושים בעת חלוקת דיבידנדים

עו"ד איתן שמואלי לאחרונה פורסם כי חברת אמות השקעות קבלה החלטה לחלק דיבידנד של כ-440 מליון...

התפתחויות אחרונות בנוגע להסדרים למחזיקי אגרות חוב

עו"ד איתן שמואלי, עו"ד דוד שיינברג במטרה לסייע בקשיים שנוצרו בשל משבר האשראי הגלובאלי והמקומי לחברות...

קרנות נדל"ן (קרנות ריט) מהן ?

עו"ד איתן שמואלי ; עו"ד אסתי ליבא במסגרת תכנית  הממשלה להביא להתאוששות של שוק הנדל"ן בישראל...

בעל מניות המתנגד לעסקה עם בעל שליטה יכול להחשב לבעל עניין אישי

עו"ד איתן שמואלי; עו"ד גרגורי אירגו בפסק דין שניתן בחודש שעבר על ידי בית המשפט המחוזי...

תנאים לחלוקת דיבידנד בתשלומים לאור פרשת 'בזק'

עו"ד איתן שמואלי; עו"ד ליאור אתגר בחודש ינואר 2011 פנתה 'בזק' לבית המשפט בבקשה לאשר לה...

חלוקת דיבידנד: פרשנות מחודשת למבחן הרווח

עו"ד איתן שמואלי; עו"ד דוד שינברג     בחודש נובמבר 2013, ניתן ע"י השופטת רות רונן,...

רשות לניירות ערך- האם גם שופטת?

עו"ד איתן שמואלי בחודש ספטמבר 2009 פרסמה הרשות לניירות ערך את תזכיר חוק אכיפה משלימה ברשות...

קביעת שוויין ההוגן של מניות שנרכשו בהצעת רכש מלאה

עו"ד איתן שמואלי בעל שליטה בחברה ציבורית אשר מבקש למחוק את מניותיה מן המסחר צריך לרכוש...

עסקאות רכישה ממונפות על ידי ההנהלה- האם הדין השתנה?

עו"ד איתן שמואלי עסקאות מינוף (Leverage Buy Out - LBO) באמצעותן נרכשת שליטה בחברה, לרבות עסקאות...

החלת כללי הממשל התאגידי על שותפויות מוגבלות ציבוריות

עו"ד איתן שמואלי ועידו זבורוף שותפויות מוגבלות הינן כלי נפוץ לגיוס הון לצורך השקעה בחיפושי נפט...

גיוס הון כנגד ניירות ערך במודל מימון המונים

עו"ד איתן שמואלי; עו"ד ניר ויסברגר; עו"ד אלון ענוה ביום 28 בדצמבר 2015, התקבל בכנסת החוק...

עונת הרחצה החלה: מגעים ראשונים עם משקיעים מסווגים- גישת “Testing the water”

עו"ד איתן שמואלי בחודש מאי פרסמה רשות ניירות ערך נייר עמדה (להלן: "נייר העמדה") לעניין מגעים...

מתי "עניין" של בעל שליטה בעסקה חריגה יחייב אישור מיוחד של בעלי המניות בחברה ציבורית

עו"ד איתן שמואלי בפסק דין מרתק שניתן לאחרונה בעניין חברת צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ (להלן: "צמיחה")...

הצעת ניירות ערך על ידי חברה תוך כדי המסחר בבורסה במסגרת תכנית הנפקה

עו"ד איתן שמואלי בתחילת יולי 2016 תיכנס לתוקף הוראת שעה לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות...

השנוי המבני המתוכנן בבורסה בתל אביב חיוני לעתידה

איתן שמואלי, עו"ד כפי שפורסם בכלי התקשורת, הצעת החוק ניירות ערך (תיקון מס' 60)(שינוי מבנה הבורסה),...

גלובס, 9 בפברואר 2017

לתבוע את דירקטוריון טבע?

גלובס, 23 בינואר 2017

הסכנה בחקיקה חוצת גבולות

גלובס, 11 באוגוסט 2016

השינוי חיוני לעתיד הבורסה

כלכליסט, 8 בדצמבר 2014

היועצת המשפטית של הבנק החברתי התפטרה מתפקידה

כלכליסט, 2 ביולי 2014

משקיעים ישראלים תובעים 32 מיליון שקל מחברת TGI על השקעה בתאילנד

כלכליסט, 29 בינואר 2014

ציפי לבני מחכה לוועדת אנדורן

כלכליסט, 17 בינואר 2014

מימון המונים באמצעות ני"ע, זה אפשרי?

גלובס, 18 לדצמבר 2013

משקיעים במלון בתאילנד תובעים 19 מיליון שקל מחברת טי.ג'י.איי

גלובס, 14 בנובמבר 2013

הדד-ליין של  הבנק החברתי: יצטרך לקבל רישיון עד אוקטובר 2018

דה מרקר, 28 באוגוסט 2013

רשות ההגבלים מתערבת בבדיקת הבקשה של פזקר להטלת היטל היצף

דה מרקר, 31 בינואר 2012

אלון חיפושי גז גייסה 151 מיליון שקל בתמורה לשעבוד שני על "תמר"

כלכליסט, 24 בינואר 2012

"הסדרי החוב כבר מצריכים התערבות קשוחה"

כלכליסט, 15 בינואר 2012

כך הכניסה את עצמה תנובה למסלול ההתרסקות ברומניה